Zadzwoń: +48 61/ 622 69 85

Informacja o wyniku postępowania na usługę polegającą na opracowaniu znacząco ulepszonej usługi monitorowania stanu zdrowia

Firma ITTI Sp. z o.o. informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym na usługę polegającą na opracowaniu znacząco ulepszonej usługi monitorowania stanu zdrowia realizowaną w ramach projektu: „Opracowanie mechanizmu zwiększającego zaangażowanie w dbanie o swoje zdrowie oraz modułu redukcji stresu jako rozszerzenia spersonalizowanej usługi monitorowania stanu zdrowia, świadczonych przy wykorzystaniu platformy telemedycznej MedStar.”, numer projektu POIR.02.03.02-30-0001/17, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń, NIP 9561937370.

Od 1996 roku wspieramy firmy i instytucje korzystające z nowoczesnych rozwiązań IT. Dbamy o to, żeby technologia faktycznie wspomagała działalność naszych klientów i dostarczała im realną wartość dodaną.

ITTI Sp. z o.o.

ul. Rubież 46
61-612Poznań

tel. +48 61 622 69 85
fax. +48 61 622 69 73


Follow US

 

Dział handlowy


Dane rejestracyjne spółki

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000186080
NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909

Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

UE