Zadzwoń: +48 61/ 622 69 85

Fundusze unijne

Dotacje B+R dla firm

Indywidualne podejście doradcy kluczem do sukcesu inwestora

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 to nowe wyzwanie przy aplikowaniu o fundusze na wsparcie projektów. Zdecydowany nacisk położony na sferę innowacji oraz prace B+R musi wiązać się z koniecznością zindywidualizowanego podejścia do każdego realizowanego projektu. Kluczowe zatem jest odpowiednie pokierowanie inwestora już w fazie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej – tylko takie podejście pozwoli zmaksymalizować szanse na pozyskania dofinansowania.

Firma ITTI, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie, oferuje swoim klientom dedykowaną analizę szans i możliwości uzyskania optymalnej dotacji B+R, a także ocenę zdolności patentowej czy komercjalizacji wyników. Należy pamiętać, że już na etapie pisania wniosku dotacyjnego kształtowanych jest wiele ważnych aspektów inwestycji, które decydują o możliwości sprawnego i pozbawionego niemiłych niespodzianek procesu rozliczania projektu. Umiejętności kompleksowego ujęcia zamierzeń klientów oraz dbałość konsultantów o najdrobniejsze szczegółu w toku realizacji inwestycji decydują  o terminowej wypłacie całości dofinansowania.

Programy dla firm w funduszach 2014-2020

Wsparcie na projekty badawczo-rozwoje dostępne jest zarówno na poziomie krajowym (głównie POIR), jak i programów regionalnych (RPO). Elementem rozgraniczającym pulę środków dostępnych w ramach programów krajowych i regionalnych jest kwota projektu – na poziomie krajowym wsparcie mogą uzyskać co do zasady projekty o kosztach kwalifikowanych wynoszących co najmniej 2 mln zł. Projekty o mniejszej skali będą mogły korzystać z alternatywnych instrumentów wsparcia oferowanych w ramach RPO.

B+R diagram

Doświadczenie ITTI w projektach B+R

Firma ITTI swoje pierwsze doświadczenia w zakresie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych ze środków unijnych a nadzorowanych przez Komisję Europejską zdobywało już podczas trwania 4. Programu Ramowego, kiedy Polska była jeszcze krajem kandydującym do członkostwa w Unii Europejskiej. Od tego czasu udział firmy w tego typu projektach sukcesywnie się zwiększał. Do tej pory, u boku największych graczy rynku europejskiego i światowego, ITTI uczestniczyło w ponad 20 projektach 5.,6. i 7. Programu Ramowego, Leonardo da Vinci, czy PASR. Dziś jest jednym z najbardziej doświadczonych uczestników tego typu programów w Polsce, co zostało dwukrotnie potwierdzone nagrodą Kryształowej Brukselki przyznaną w 2006 r. a następnie w 2010 r. dla najlepszego przedsiębiorstwa za wybitne osiągnięcia uzyskane w Programach Ramowych UE w latach 1999 – 2009.

Oferta ITTI w zakresie projektów B+R

Jako firma doradcza oferujemy Państwu kompleksową pomoc przy pozyskaniu funduszy unijnych B+R dla firm na etapie wyboru źródeł finansowania, ich pozyskania i późniejszego rozliczania.

Miło nam również poinformować, że już w ramach pierwszego konkursu z perspektywy 2014-2020 na prace B+R dla firm uczestniczyliśmy w przygotowaniu dla jednego z naszych klientów wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Poddziałanie 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Szczegółowy opis programów dostępnych dla projektów B+R znajduje się poniższym linku: Szybka ścieżka i nie tylko

Q
Szukasz dotacji ?

Jeśli jesteś zainteresowany wybraną ofertą, pozostaw swoje dane, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

Wysyłając wiadomość, wyrażam zgodę na przetwarzanie oferty oraz przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 roku.

Od 1996 roku wspieramy firmy i instytucje korzystające z nowoczesnych rozwiązań IT. Dbamy o to, żeby technologia faktycznie wspomagała działalność naszych klientów i dostarczała im realną wartość dodaną.

ITTI Sp. z o.o.

ul. Rubież 46
61-612Poznań

tel. +48 61 622 69 85
fax. +48 61 622 69 73


Follow US

 

Dział handlowy


Dane rejestracyjne spółki

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000186080
NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909

Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

UE