Zadzwoń: +48 61/ 622 69 85

Fundusze unijne

Dotacje dla firm

Fundusze unijne na systemy teleinformatyczne

Kompleksowo przygotowujemy projekty związane z pozyskiwaniem dotacji dla firm ze środków publicznych. Oferta skierowana jest dla przedsiębiorstw zainteresowanych inwestycjami związanymi z rozwojem infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień systemów klasy ERP, systemów informacyjnych GIS oraz systemów wspierających prace grupową workflow.

Nowa perspektywa 2014-2020 otwiera wiele możliwości dla firm i podmiotów publicznych w zakresie rozwoju systemów teleinformatycznych. Proponujemy zatem, aby skorzystać z naszego wieloletniego, merytorycznego doświadczania przy opracowywaniu koncepcji budowy lub rozbudowy systemów IT, studiów wykonalności czy też wniosków o dotacje dla firm pod kątem informatycznym.

Obszary kompetencji

Firma ITTI wspiera swoich klientów w procesie przygotowania, realizacji oraz audytu systemów informatycznych lub teleinformatycznych. Zakres podejmowanych działań obejmuje między innymi definiowanie zakresu projektu, wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych systemu, projektowanie architektury systemów, opracowanie strategii informatycznych i teleinformatycznych na potrzeby SIWZ, ocenę ofert oraz nadzór nad realizacją projektów, ocenę wydajności systemów, zarządzanie kryzysowe, plany zachowania ciągłości działania (BCP), opracowanie studium wykonalności itp. Wszystkie prace wykonywane są z wykorzystaniem sprawdzonych metodyk (m.in. PRINCE2, CISA, PMI, TOGAF, ITIL, ISO 27001, BS25999).

Doświadczenie ITTI

Poniżej przedstawiono wybrane projekty dla klientów z sektora telekomunikacyjnego i energetycznego.

Klient Tytuł Program operacyjny
Projekt dla operatora telekom. Przygotowanie wniosku o kredyt technologiczny na rozwiązanie do automatyzacji procesów biznesowych. POIG 4.3
Projekt dla operatora telekom. Przygotowanie wniosku o wsparcie w ramach programu POIG 4.3 realizacji projektu związanego z wdrożeniem innowacyjnej platformy opartej na technologii GPON. POIG 4.3
Projekt dla operatora telekom. Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie w ramach programu POIG 4.3 realizacji projektu związanego z wdrożeniem innowacyjnej platformy opartej na technologii VoD. POIG 4.3
Projekt dla operatora telekom. Przygotowanie wniosku o wsparcie w ramach programu POIG 4.3 realizacji projektu związanego z budową nowej sieci teleinformatycznej w oparciu o technologie pasywnych sieci optycznych. POIG 4.4
Projekt dla firmy z sektora energet. Wykonanie usługi pn. „Pozyskanie dofinansowania w ramach konkursu Poddziałania 1/1.1.2/2015” realizowanej w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. POIR 1.1
Q
Szukasz dotacji ?

Jeśli jesteś zainteresowany wybraną ofertą, pozostaw swoje dane, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

Wysyłając wiadomość, wyrażam zgodę na przetwarzanie oferty oraz przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 roku.

Od 1996 roku wspieramy firmy i instytucje korzystające z nowoczesnych rozwiązań IT. Dbamy o to, żeby technologia faktycznie wspomagała działalność naszych klientów i dostarczała im realną wartość dodaną.

ITTI Sp. z o.o.

ul. Rubież 46
61-612Poznań

tel. +48 61 622 69 85
fax. +48 61 622 69 73


Follow US

 

Dział handlowy


Dane rejestracyjne spółki

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000186080
NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909

Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

UE