Zadzwoń: +48 61/ 622 69 85

Fundusze unijne

Pozyskiwanie funduszy unijnych

 

Monitoring źródeł dofinansowania

Wybór najbardziej odpowiedniego programu dotacyjnego to wstęp do sukcesu w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji.

Już od pierwszego kontaktu pomagamy w określeniu potrzeb rozwojowych przedsiębiorców i podmiotów publicznych ze wskazaniem możliwości wsparcia z funduszy unijnych. Skupiamy się na:

 • zdefiniowaniu potrzeb danego przedsiębiorstwa/podmiotu publicznego,
 • określeniu możliwości pozyskania funduszy na przedsięwzięcia z wykorzystaniem środków unijnych,
 • informowaniu z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych naborach wniosków,
 • konsultacjach dotyczących planowanej inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem warunków wynikających z faktu współfinansowania jej z funduszy unijnych.

Pozyskiwanie funduszy

Po zdefiniowaniu zakresu projektu oraz wyboru optymalnego źródła dofinansowanie pomagamy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej zgodnej z wymagania określonymi w dokumentacji konkursowej.

Zakres oferty obejmuje:

 • Przygotowanie dokumentacji zgodnej z warunkami konkursowymi (studium wykonalności/biznes plan).
 • Opieka na etapie aplikowania (kontrola poprawności formalnej wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami).
 • Wsparcie na etapie uzupełnień oraz środków ochrony prawnej (na etapie odwołania oraz skargi do sądu).

Rozliczenia projektów unijnych

Po zakończeniu etapu pozyskania funduszy europejskich świadczymy usługi związane z kompleksową obsługą ich rozliczania, w szczególności w takich pracach jak:

 • Przygotowanie wniosku/ów o wypłatę dotacji (płatność pośrednia, płatność końcowa).
 • Merytoryczna pomoc podczas kontroli zgodności realizowanego, dofinansowanego projektu z zapisami umowy.
 • Merytoryczna pomoc przy konstruowaniu treści korespondencji prowadzonej z Instytucją Wdrażającą (instytucją rozliczającą umowę o dofinansowanie).
 • Merytoryczna pomoc przy przygotowaniu do wizyt kontrolnych prowadzonych przez jednostki upoważnione Regionalne Instytucje Finansujące w okresie realizacji i rozliczania dofinansowanego projektu w ramach umowy o dofinansowanie.
Q
Szukasz dotacji ?

Jeśli jesteś zainteresowany wybraną ofertą, pozostaw swoje dane, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

Wysyłając wiadomość, wyrażam zgodę na przetwarzanie oferty oraz przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 roku.

Projektujemy innowacyjne rozwiązania w IT i telekomunikacji. Doradzamy, jak z nich korzystać w praktyce biznesowej. Tworzymy przyjazne aplikacje, przede wszystkim w technologiach web i mobilnych.

ITTI Sp. z o.o.

ul. Rubież 46
61-612Poznań

tel. +48 61 622 69 85
fax. +48 61 622 69 73


Follow US

 

Dział handlowy


Dane rejestracyjne spółki

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000186080
NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909

Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN