Zadzwoń: +48 61/ 622 69 85

Fundusze unijne

Szybka ścieżka i nie tylko

POIR Działanie 1.1.1

Możliwość pozyskania dotacji na duże projekty, skrócony czas oceny wniosków, nabór ciągły – to tylko kilka z wielu zalet działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) zwanego szybką ścieżką. Podstawowym celem działania jest wspieranie prac badawczo-rozwojowych.

Badaniami przemysłowymi są badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych.

Przykłady:

 1. Badania stanu technik i tworzenie benchmarków.
 2. Badania materiałowe.
 3. Opracowanie możliwych koncepcji rozwiązań w zakresie produktu oraz technologii.
 4. Weryfikacja dostępnych rozwiązań na rynku pod kątem analizy czystości patentowej.

Prace rozwojowe obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnej wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenie i projektowanie nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, w tym:

 1. Tworzenie projektów, rynków, planów,
 2. Opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych,
 3. Działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług,
 4. Tworzenie linii pilotażowych i demonstracyjnych.

Uwaga: 

Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzonych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Beneficjentem może być zarówno przedsiębiorstwo z sektora MŚP jak i duże.

Poziom dofinansowania projektów w działaniu 1.1.1 

Poziom dofinansowania

 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych

POIR Działanie 1.1.2

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Beneficjent może powierzyć realizację części prac  B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć progów określonych w regulaminie konkursów. W ramach tego działania nie są finansowane badania przemysłowe.

Beneficjentem może być zarówno przedsiębiorstwo z sektora MŚP jak i duże.

Poziom dofinansowania dla projektów w działaniu 1.1.2

Dofinansowanie 112

POIR Działanie 2.1

Działanie to obejmuje „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Wsparcie obejmie tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Wsparcie przyczynić się ma do powstania działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach oraz tworzenia centrów badawczo-rozwojowych.

Poziom dofinansowania:

 • Małe przedsiębiorstwa 45%
 • Średnie przedsiębiorstwa 35%
 • Duże przedsiębiorstwa 25%

Wraz z wnioskiem niezbędne jest przedstawienie agendy badawczej, oraz planowanych wydatków na prace B+R w okresie trwałości projektu.

Q
Szukasz dotacji ?

Jeśli jesteś zainteresowany wybraną ofertą, pozostaw swoje dane, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

Wysyłając wiadomość, wyrażam zgodę na przetwarzanie oferty oraz przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 roku.

Od 1996 roku wspieramy firmy i instytucje korzystające z nowoczesnych rozwiązań IT. Dbamy o to, żeby technologia faktycznie wspomagała działalność naszych klientów i dostarczała im realną wartość dodaną.

ITTI Sp. z o.o.

ul. Rubież 46
61-612Poznań

tel. +48 61 622 69 85
fax. +48 61 622 69 73


Follow US

 

Dział handlowy


Dane rejestracyjne spółki

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000186080
NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909

Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

UE