Call: +48 61/ 622 69 85

Offer

IT Consulting

ITTI offers support at every stage of works on creation of information systems. As a company completely independent of hardware and software vendors, we are able to provide to our client point of view which is objective and convergent with his interests. The professionalism of services is guaranteed by the use of proven methods and expertise of certified professionals.

Planning

Analysis

 • Needs and requirements analyses
 • Market and solutions analyses
 • Economic and financial analyses
 • Legal analyses

Strategy

 • IT Strategy
 • Telecommunications strategy
 • Information Security Policy

Concept / Feasibility Study

 • Process analysis
 • System and network architecture
 • Applications for funding from public funds
 • Project schedule

Realization

Supplier selection

 • Preparation of documentation
 • Support in the tender procedure
 • Evaluation of the offers and recommendations

Implementation

 • Project management
 • Keeping the project office
 • Testing and commissioning of products
 • Settlement of the project

Exploitation

Optimization

 • Process optimization
 • Costs optimization
 • IT management optimisation 

Auditing

 • Security audit
 • Post-implementation audit
 • Penetration testing

Our clients

Telecommunication sector
 • Grupa Orange Polska S.A.
 • T-Mobile Polska S.A.
 • Polkomtel S.A.
 • P4 Sp. z o.o.
 • Netia S.A.
 • Telefonia Dialog S.A.
 • Tele2 Polska Sp. z o.o.
 • Inea S.A.
 • Exatel S.A.
 • UPC Polska S.A.
Central administration
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Urząd Morski w Gdyni
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Komenda Główna Straży Granicznej
 • Poczta Polska
 • Fundacja Fundusz Współpracy
 • Urząd Regulacji Energetyki
 • Komisja Nadzoru Finansowego
Energy and communal sector
 • Grupa Enea S.A
 •  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 •  Polska Grupa Energetyczna – PGE S.A.
 •  Grupa Tauron – Tauron Dystrybucja S.A.
 •  ZE Pątnów-Adamów-Konin
 •  PTPiREE
 •  Wodociągi Toruńskie
 •  Wielkopolska Spółka Gazownictwa
 •  MPWiK w Warszawie
 •  Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Foreign clients
 • European Space Agency
 • European Defence Agency
 • European Network and Information Security Agency
 • Devoteam Consulting GmbH
 • Raiffeisen Investment A.G.
 • Equant Network Services Ltd.
Ministry and its surbordinated units
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Skarbu Państwa
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Kancelaria Senatu
Local administration
 • Urząd Marszałkowski w Poznaniu
 • Urząd Marszałkowski w Gdańsku
 • Urząd Marszałkowski w Krakowie
 • Urząd Marszałkowski we Wrocławiu
 • Urząd Marszałkowski w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski w Toruniu
 • Urząd Marszałkowski w Łodzi
 • Urząd Miasta Poznań
 • Urząd Miasta Kraków
 • Urząd Miasta Toruń
 • Urząd Gminy Łomianki
 • Powiatowe Urzędy Pracy
Banking and insurance sector
 • Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Kredyt Bank S.A.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Giełda Papierów Wartościowych
Media and other
 • Cyfrowy Polsat S.A.
 • AMS S.A.
 • Elektromontaż Poznań S.A.
 • Raben Polska Sp. z o.o.
 • Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie
 • Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku

(Polski) Od 1996 roku wspieramy firmy i instytucje korzystające z nowoczesnych rozwiązań IT. Dbamy o to, żeby technologia faktycznie wspomagała działalność naszych klientów i dostarczała im realną wartość dodaną.

ITTI Sp. z o.o.

Address:

ul. Rubież 46
61-612 Poznań

POLANDtel. 61/ 622 69 85, fax 61/ 622 69 73

Follow US
Sales Department

Registration details

District Court in Poznań, Department 8 for Business Affairs of the National Court Register

KRS: 0000186080
NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909

Share Capital: 955 000 PLN