Zadzwoń: +48 61/ 622 69 85

Kim jesteśmy

Zarząd

Prof. Witold Hołubowicz

Prezes Zarządu

Prof. Witold Hołubowicz jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. W latach 1987-89 był wykładowcą na Politechnice w Nowym Jorku, USA. Odbywał staże naukowe w Szwajcarii, Francji i Japonii. W latach 1992-96 był profesorem Francusko-Polskiej Wyższej Szkoły Nowych Technik Informatyczno-Telekomunikacyjnych (EFP) w Poznaniu. Od 1996 roku jest profesorem na Wydziale Telekomunikacji i Elektroniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W latach 1996-2000 był Przewodniczącym Komitetu Programowego Krajowej Konfederacji Radiofuzji i Radiokomunikacji (KKRR). Od 2003 roku jest profesorem na Wydziale Fizyki UAM, gdzie kieruje pracami Zakładu Informatyki Stosowanej. Funkcję Prezesa Zarządu w firmie ITTI pełni od 1997 roku.
Prof. Witold Hołubowicz jest ekspertem w dziedzinie telekomunikacji i teleinformatyki, w szczególności w systemach łączności radiowej i telefonii komórkowej. W ich aspektach biznesowych, ekonomicznych i prawnych. Kierował kilkudziesięcioma projektami naukowymi, badawczo-rozwojowymi, konsultingowymi i wdrożeniowymi z tego zakresu.

Rafał Renk

Wiceprezes Zarządu

Pracuje w ITTI od 1998 roku, gdzie kieruje kluczowymi projektami związanymi z tematyką sieci telekomunikacyjnych, przede wszystkim z aspektami technicznymi i biznesowymi. Od 2004 roku jest związany zawodowo z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako pracownik dydaktyczno-naukowy w zakresie inżynierii oraz języków programowania, aplikacji w telekomunikacji, prowadzi również zajęcia obejmujące elementy nietechniczne w pracy informatyka. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Jest ekspertem w inżynierii programowania (Java, C++), systemach bazodanowych, aplikacjach internetowych i aspektach sieciowych, zagadnieniach bezpieczeństwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i kierowaniu projektami i zespołami osób. Brał udział w projektach międzynarodowych, m.in. w ramach 5., 6. i 7. Programu Ramowego, w programach PASR, Phare oraz Leonardo da Vinci. Obecnie uczestniczy w przedsięwzięciach zarówno krajowych, jak i zagranicznych, realizowanych dla Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony, Europejskiej Agencji Kosmicznej a także dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

Krzysztof Samp

Wiceprezes Zarządu

Od 1997 roku związany z ITTI, gdzie kieruje projektami badawczo- rozwojowymi oraz doradczymi, realizowanymi w dziedzinie telekomunikacji i informatyki.
Jest absolwentem Francusko-Polskiej Wyższej Szkoły Nowych Technik Informatycznych i Komunikacyjnych (EFP), którą ukończył w 1996 r. W 2004 roku uzyskał certyfikat Master of Business Administration wydany przez Helsinki School of Economics. W pracy w szczególności koncentruje się na kwestiach nowych sieci i usług telekomunikacyjnych, na aspektach regulacyjnych w telekomunikacji, zarządzaniu usługami IT w organizacji oraz modelowaniu i symulacji aspektów związanych z zarządzaniem kryzysowym. Uczestniczył w projektach międzynarodowych, m.in. w ramach 5., 6. i 7. Programu Ramowego. Od wielu lat angażuje się w projekty realizowane na rzecz Komisji Europejskiej, NATO Industrial Advisory Group oraz Europejskiej Agencji Obrony. Ostatnio uczestniczy w przedsięwzięciach dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Od 2012 roku jest przewodniczącym grupy roboczej TA2 Communications w ramach Integrated Mission Group for Security. Jest autorem bądź współautorem licznych publikacji i wystąpień na krajowych oraz zagranicznych konferencjach.

Projektujemy innowacyjne rozwiązania w IT i telekomunikacji. Doradzamy, jak z nich korzystać w praktyce biznesowej. Tworzymy przyjazne aplikacje, przede wszystkim w technologiach web i mobilnych.

ITTI Sp. z o.o.

ul. Rubież 46
61-612Poznań

tel. +48 61 622 69 85
fax. +48 61 622 69 73


Follow US

 

Dział handlowy


Dane rejestracyjne spółki

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000186080
NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909

Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN