Zadzwoń: +48 61/ 622 69 85

Oferta

Doradztwo dla sektora telekomunikacyjnego

Technologie

 • Koncepcje techniczne
 • Testowanie sprzętu i usług
 • Programy funkcjonalno-użytkowe
 • Planowanie radiowe
 • Pomiary jakości usług
 • Standardy techniczne

Rynek

 • Analizy rynkowe ICT
 • Badania popytu na usługi
 • Badania satysfakcji klientów
 • Prognozy rozwoju usług i rynku
 • Analizy finansowo-ekonomiczne

Prawo

 • Ekspertyzy prawne
 • Umowy międzyoperatorskie
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne
 • Notyfikacje projektów
 • Oferty ramowe

Inwestycje

 • Doradztwo strategiczne
 • Biznesplany
 • Studia wykonalności
 • Analizy opłacalności
 • Dokumentacje przetargowe
 • Wnioski o dofinansowanie

Sieci szerokopasmowe

 • Inwentaryzacje infrastruktury telekomunikacyjnej
 • Koncepcje i studia wykonalności
 • Wybór wykonawców sieci i operatora infrastruktury
 • Modele biznesowe działania operatorów
 • Oferty, umowy i rozliczenia

Nasi klienci

Sektor telekomunikacyjny
 • Grupa Orange Polska S.A.
 • T-Mobile S.A.
 • Polkomtel S.A.
 • P4 Sp. z o.o.
 • Netia S.A.
 • Telefonia Dialog S.A.
 • Tele2 Polska Sp. z o.o.
 • Inea S.A.
 • Exatel S.A.
 • UPC Polska S.A.
Przemysł i media
 • Cyfrowy Polsat S.A.
 • AMS S.A.
 • Elektromontaż Poznań S.A.
 • Raben Polska Sp. z o.o.
 • Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet w Białymstoku
Sektor energetyczny i komunalny
 • Grupa Enea S.A.
 • Grupa Tauron – Tauron Dystrybucja S.A>
 • Wodociągi Toruńskie
 • Wielkopolska Spółka Gazownictwa
 • MPWiK w Warszawie
 • Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Od 1996 roku wspieramy firmy i instytucje korzystające z nowoczesnych rozwiązań IT. Dbamy o to, żeby technologia faktycznie wspomagała działalność naszych klientów i dostarczała im realną wartość dodaną.

ITTI Sp. z o.o.

ul. Rubież 46
61-612Poznań

tel. +48 61 622 69 85
fax. +48 61 622 69 73


Follow US

 

Dział handlowy


Dane rejestracyjne spółki

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000186080
NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909

Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN