Zadzwoń: +48 61/ 622 69 85

Oferta

Innowacyjne rozwiązania

Firma ITTI posiada w swojej ofercie gotowe innowacyjne rozwiązania.

MEDSTAR-ZDALNE MONITOROWANIE PACJENTA
System składa się z mobilnej aplikacja dla pacjenta oraz części dla personelu medycznego dostępnego przez przeglądarkę internetową. Aplikacja pacjenta zawiera moduły wspierające gromadzenie danych z wykonywania różnych pomiarów medycznych poprzez ręczne wpisywanie wyników lub z wykorzystaniem sensorów. Aplikacja dla personelu medycznego wspiera monitorowanie pacjentów wg określonych scenariuszy leczenia w tym przede wszystkim analizę zebranych danych (także z wykorzystaniem dedykowanych algorytmów) i komunikację z pacjentem.

Główne funkcje aplikacji

Aplikacja mobilna dla pacjenta:

Medstar

 • Pomiary podstawowe wpis ręczny lub automatyczny transfer wyniku z sensora bluetooth (ciśnienie krwi, temperatura, poziomu cukru, waga, saturacja)
 • Wywiad lekarski (obserwacja onkologiczna, obserwacja położnicza)
 • MTO (monitor toru oddechowego) – prototyp
 • eKTG (prototyp)
 • Wideo konsultacja

Aplikacja webowa dla personelu medycznego:

medstar2

 • Lista pacjentów
 • Historia badań
 • Analiza trendów parametrów
 • Podgląd zmian (np. pogorszeń)
 • Współdzielenie informacji z pacjentem (kalendarz leczenia)
 • Analiza statusów zagrożenia (algorytm wspierające analizę niewydolności serca)
 • Wideokonsultacje

Wspierane scenariusze medyczne:

   • Monitorowanie ciąży
   • Niewydolność serca
   • Chemioterapia
   • Rehabilitacja przedoperacyjna
   • Choroby płuc
   • Opieka medyczna dla seniorów

Kluczowi użytkownicy:

   • Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie
   • Klinika Kardiologii UM w Łodzi
   • Prywatna praktyka ginekologiczno-położnicza
   • DPS w Pleszewie

Więcej informacji na stronie: http://www.medstar.co

PROCEED – SYMULACJA ANALIZA SZKOLENIE
PROCEEDSystem PROCeed wspomaga przygotowanie do podejmowania decyzji w potencjalnych sytuacjach problemowych. Umożliwia on tworzenie i uruchamianie interaktywnych gier decyzyjnych na potrzeby szkoleniowe. Innym zastosowaniem może być wsparcie procesów planistycznych przez umożliwienie dokonywania wielowariantowych analiz sytuacyjnych. Wykorzystanie technik symulacyjnych umożliwia wierne odwzorowanie rzeczywistego przebiegu wybranej sytuacji krytycznej, dzięki uwzględnieniu wszystkich niezbędnych ról, decyzji, zjawisk, obiektów i innych elementów środowiska. Obserwując dynamicznie zmieniającą się symulowana sytuacje, użytkownik systemu ma możliwość podejmowania decyzji mających wpływ na jej dalszy przebieg.

Co umożliwia PROCeed?

Tworzenie szkoleniowych aplikacji symulacyjnych oraz analizatorów sytuacji, w tym:

 • Fabularyzację historii
 • Definiowanie ról symulacyjnych i problemów decyzyjnych
 • Opracowywanie modeli interakcji z użytkownikami
 • Modelowanie obiektów i zjawisk
 • Przygotowywanie wizualizacji sytuacji
 • Parametryzowanie gier analizatorów

Prowadzenie szkoleń z postępowania w sytuacjach kryzysowych, w tym:

 • Uruchamianie gier dydaktycznych w środowisku lokalnym i rozproszonym
 • Rozgrywkę w trybie turowym i w czasie rzeczywistym
 • Raportowanie przebiegu rozgrywki
 • Pracę w trybie ćwiczeniowym oraz w trybie egzaminu
 • Certyfikowanie poziomu umiejętności
 • Śledzenie przebiegu rozgrywki przez osobę nadzorująca szkolenie

Prowadzenie analiz, w tym:

 • Definiowanie zakresu zmienności parametrów elementów symulowanej sytuacji, liczby iteracji, istotnych wskaźników itp.
 • Uruchamianie analizatorów sytuacji w trybie pojedynczej symulacji lub w trybie wsadowym
 • Obserwowanie rozwoju sytuacji za pomocą różnych metod wizualizacji danych
 • Raportowanie wyników
 • Przeprowadzanie badan typu „what-if” i prognoz rozwoju sytuacji

Zarzadzanie, w tym:

 • Kontrola dostępu do informacji i zarzadzanie użytkownikami
 • Zarzadzanie grami dydaktycznymi i wynikami rozgrywek
 • Sterowanie symulacyjnymi analizatorami sytuacjiIstnieje możliwość opracowania nowej aplikacji lub wykorzystanie na zasadzie licencji jednej z gotowych gier decyzyjnych:
   „Powódź”
   „Epidemia”
   „Wypadek kolejowy”
   „Łańcuch dostaw”
   „Katastrofa morska”

Więcej informacji na stronie: http://www.proceed.itti.com.pl

LIMA 2- NARZĘDZIE DO ZBIERANIA I KATALOGOWANIA WNIOSKÓW
LimaLima 2 to program wspierający zarządzanie procesem uczenia się organizacji doświadczeń i ich dalszego wykorzystywania. Realizuje podejście „Lekcji” (ang. Lesson Learned) zdefiniowane w trzech fazach: zdobywanie, gromadzenie i analiza doświadczeń, oraz ich wykorzystanie. Program umożliwia zbieranie informacji opisujących sytuacje kryzysowe oraz podjęte działania. Obiektywna analiza opisanych wydarzeń umożliwia tworzenie rekomendacji, zaleceń, które mogą być przydatne w przyszłości.


Zalety:

 • Stały i natychmiastowy dostęp do najnowszych informacji przechowywanych w bazie LIMA 2
 • Zbieranie obserwacji, lekcji i zaleceń
 • Zorganizowany system zarządzania wiedzą, zgodny z procesem LL
 • Zestaw określonych filtrów, które standaryzację wprowadzanych danych
 • Analiza przyczynowo – skutkowa obserwacji i wniosków
 • Określanie korelacji pomiędzy lekcjami a innymi, powiązanymi danymi
 • Rozpowszechnianie istotnych informacje w środowisku praktyków zarządzania kryzysowego oraz służbach ratowniczych

Ograniczenia:

 • Aplikacja komputerowa, brak wersji mobilnej
 • Ograniczone możliwości w tworzeniu grafów
 • Określone kategorie i taksonomia dla obserwacji/lekcji/rekomendacji

Lima

INSPECTOR
Inspector
iNSPECTOR2
PREDICT
predict
pREDICT2
SPACEMAN
spaceman

The SPACEMAN tool was a result of ESA funded project entitled: „SPACEMAN – A SpaceWire Network Management Tool” that was jointly carried out by ITTI Sp. z o.o. and TELETEL SA., and dealt with SpaceWire Network Discovery and Configuration Protocol (SpW-NDCP).

It is well known that SpaceWire – a standard for high speed data-handling networks on board spacecraft – does not offer mechanisms for automatically discovering the topology of a network and devices (switches and nodes) it consists of. Moreover, services for configuring network devices and links are not present in the SpaceWire either. On the other hand, the increasing complexity and functionality of SpaceWire networks yield apparent need for providing such network management mechanisms.

To fill this gap, the SpaceWire Network Discovery and Configuration Protocol (SpW-NDCP) has been recently elaborated as a development of the so-called „SpaceWire Plug-and-Play protocol”. The SpW-NDCP assumes a simple two-layered architecture for performing network management activities that consists of a network management service and a communications protocol.

The primary functionality of the SPACEMAN Network Management Tool software application is discovering and configuring SpaceWire networks by employing features of the NDCP protocol. The SpW Network discovery procedure builds up a graph model of the connected network by interrogating each Device in turn for the values of NDCP fields that it holds. These values describe the type of Device (Node vs. Switch), the number and status of its ports and other information. The application detects any loops that might be present in the topology of the network. This functionality is complemented by facilities for editing and comparing network models (a model can be created by the user from scratch or can be captured by discovering a physical network.), live monitoring of network changes, and exporting/importing internal network models to/from XML-format files (format complies to the schema defined in SPACEMAN project).

More information can be founded on: www.spaceman.itti.com.pl

Od 1996 roku wspieramy firmy i instytucje korzystające z nowoczesnych rozwiązań IT. Dbamy o to, żeby technologia faktycznie wspomagała działalność naszych klientów i dostarczała im realną wartość dodaną.

ITTI Sp. z o.o.

ul. Rubież 46
61-612Poznań

tel. +48 61 622 69 85
fax. +48 61 622 69 73


Follow US

 

Dział handlowy


Dane rejestracyjne spółki

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000186080
NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909

Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN