Zadzwoń: +48 61/ 622 69 85

Forum Obserwacji Ziemi

Polska delegacja do Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego organizują cykl spotkań pod wspólną nazwą Forum Obserwacji Ziemi. Zadaniem Forum jest usprawnienie dialogu pomiędzy administracją a przemysłowym i naukowym sektorem kosmicznym, zaangażowanym w realizację projektów z zakresu obserwacji Ziemi. Studium to zostało zainicjowane w lutym 2016 i jest realizowane jako projekt finansowany przez ESA. Obecnie planowane są trzy spotkania Forum. Pierwsze z nich, organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ZPSK, odbyło się 7 kwietnia 2016 roku. Było to robocze spotkanie ekspertów, którego celem było przedstawienie planów prac nad studium, skonsultowanie ze środowiskiem pierwszych wyników oraz wypracowanie optymalnej formuły dalszych spotkań. Planowany zakres dyskusji na pierwszym spotkaniu Forum w dniu 7 kwietnia dotyczył:

  • Przedstawienia planu prac nad studium;
  • Przedstawienia i omówienia pierwszych wyników dotyczących obecnego stanu sektora obserwacji Ziemi w Polsce;
  • Omówienia wymagań użytkowników w stosunku do infrastruktury naziemnej zapewniającej efektywny dostęp do danych obserwacyjnych, w szczególności danych systemu Copernicus;
  • Dyskusja na temat zainteresowania polskich instytucji wprowadzeniem wybranych zagadnień do konkursów programu H2020 w latach 2018-2020;
  • Omówienie planowanego przebiegu spotkania Forum w czerwcu, w tym konsultacje optymalnej formuły spotkań z ESA.

12968184_1122405091144760_8761459245384567969_o 12973202_1122405034478099_3671152919848001285_o

Od 1996 roku wspieramy firmy i instytucje korzystające z nowoczesnych rozwiązań IT. Dbamy o to, żeby technologia faktycznie wspomagała działalność naszych klientów i dostarczała im realną wartość dodaną.

ITTI Sp. z o.o.

ul. Rubież 46
61-612Poznań

tel. +48 61 622 69 85
fax. +48 61 622 69 73


Follow US

 

Dział handlowy


Dane rejestracyjne spółki

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000186080
NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909

Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

UE