Zadzwoń: +48 61/ 622 69 85

Rozwój platformy MedStar – wsparcie z Funduszy Europejskich

W 2018 roku ITTI kontynuuje rozwój platformy telemedyczne MedStar. Tym razem realizując projekt pt. „Opracowanie mechanizmu zwiększania zaangażowania użytkowników w dokonywanie i notowanie obserwacji zdrowotnych” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem realizacji projektu jest zwiększenie dynamiki rozwoju platformy MedStar przez wdrożenie mechanizmu zwiększania zaangażowania użytkowników w dokonywanie i notowanie obserwacji zdrowotnych oraz modułu monitorowania i redukowania poziomu stresu. W ramach projektu do działalności gospodarczej zostanie wdrożona usługa monitorowania stanu zdrowia rozszerzona o system zwiększania zaangażowania użytkowników, przez wynagradzanie ich za osiąganie celów związanych z analizowaniem stanu zdrowia oraz sprzętowo-programowy moduł treningu oddechowego.

Całkowita wartość projektu to 332 100 zł z czego 216 000 stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

 

 

Od 1996 roku wspieramy firmy i instytucje korzystające z nowoczesnych rozwiązań IT. Dbamy o to, żeby technologia faktycznie wspomagała działalność naszych klientów i dostarczała im realną wartość dodaną.

ITTI Sp. z o.o.

ul. Rubież 46
61-612Poznań

tel. +48 61 622 69 85
fax. +48 61 622 69 73


Follow US

 

Dział handlowy


Dane rejestracyjne spółki

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000186080
NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909

Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

UE