[:pl]6 kwietnia w Poznaniu odbyła się po raz pierwszy konferencja pt.: „Udział Polski w europejskim programie SSA (Space Situational Awareness)”. Konferencję zorganizowały Polska Agencja Kosmiczna – POLSA i Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem konferencji było spotkanie osób zaangażowanych w realizację programu SSA w Polsce oraz osób zamierzających podjąć jakiekolwiek działania w tej dziedzinie, reprezentujących wszystkie podmioty decyzyjne, gospodarcze i naukowe.

Więcej szczegółów organizacyjnych pod adresem Konferencja lub na stronie Polsa

W imieniu ITTI wystąpił Krzysztof Samp z wystąpieniem pt. „Tools supporting astronomers in observation of asteroids” będącym relacją o osiągnięciach naszej firmy. Należy również zauważyć, iż ITTI była też oficjalnym sponsorem konferencji.

12967488_1122964311088838_4195599412180897765_o 12977253_1122964321088837_8935254359906889210_o 13002536_1122964607755475_150406166586459779_o

 

 

 [:en]On 6th of April the conference „Poland Involvement in European SSA (Space Situational Awareness) Programme” was held in Poznań. The conference was organised by Polish Space Agency – POLSA and Astronomical Observatory of Adam Mickiewicz University of Poznań. The aim was the meeting of people involved in SSA programme execution in Poland and those who are going to Begin any activities in this area, representing decision making, economic and scientific institutions.

More details to be found at: Konferencja or Polsa

On behalf of ITTI Krzysztof Samp has given the presentation entitled „Tools supporting astronomers in observation of asteroids”. It concerned the ITTI’s achievements in SSA domain. It is worth notice that ITTI was also an official sponsor of the conference.

 

12967488_1122964311088838_4195599412180897765_o 12977253_1122964321088837_8935254359906889210_o 13002536_1122964607755475_150406166586459779_o[:]

KONTAKT

Pozwól nam usprawnić Twój biznes


Masz pytania do Nas? Chcesz z nami współpracować?

Marketing i sprzedaż:
Sekretariat:

  ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

  Dane rejestracyjne spółki


  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000186080

  NIP: 781-10-19-801
  REGON: 630400909

  Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

  Usługi


  Java Spring

  React.js

  Node.js

  Android

  React Native

  Architektura IT

  Modelowanie procesów

  Projektowanie UX/UI

  Biometria

  Sensory CBRN

  Sieci sensorów

  Detekcja obiektów

  Copyright © 2020 iTTi Sp. z o.o. Polityka Prywatności