[:pl]

Wartości

Wizja

Dostarczamy naszym Klientom realną wartość wspierając ich biznes nowoczesnymi rozwiązaniami IT dostosowanymi do codziennych potrzeb. Jesteśmy firmą technologiczną, stale rozwijającą się i podążającą za trendami. Przekładamy innowacyjność na praktykę biznesową. Nasze oprogramowanie i usługi bazują na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy. W firmie tworzymy kulturę otwartości, kreatywności i współpracy oraz szukamy możliwości wykorzystania efektu synergii w naszych działaniach.

Fakty i liczby

[:en]

The values

 

CUSTOMER VALUE

We talk to the Customer using his or her language. We listen to the business needs and problems. We want to understand well our Customer before we propose the solution which will provide real and durable business benefits.

PASSION AND INVOLVEMENT OF THE TEAM

We fully engage in the activities, and dedicate to them our enthusiasm, imagination, intellect and talents. We believe in what we do, what gives us joy and satisfaction.

RESPONSIBILITY AND FAIRNESS

Relationships with the Customer, members of our team, and our partners are more important for us than short-term profit. We deliver value, even if there is no short-term benefit. If needed we can say ‘NO’.

Our vision

We provide to our Customers the real value, by supporting their business activities with innovative IT solutions adjusted to their needs. We are a technological company, which follows the trends, and continuously develops itself. In the company we create the culture of openness, creativity and collaboration. We look for the synergies in our activities.

Facts and figures

[:]