[:pl]

W zakresie bezpieczeństwa informacji i audytów systemów informatycznych ITTI oferuje kompleksowe i wysoce zindywidualizowane usługi dopasowane do potrzeb klienta i świadczone z wykorzystaniem światowych rekomendacji i standardów (np. ISO 27001, COBIT, ISO 20000).

COBI mor  isoiso 20000

Bezpieczeństwo IT 

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji ISO 27001

Zarządzanie ciągłością działania

 Ochrona danych osobowych

 Audyty Systemów Informatycznych (SI)

Szkolenia

Nasi klienci

Rozwiń
 • Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Kredyt Bank S.A.
 • Polkomtel S.A.
 • Raben Logistic Sp. z o.o.
 • Politechnika Poznańska
 • Centrala Unijnych Projektów Transportowych
 • COP – Międzynarodowa konferencja Klimatyczna
 • Powiatowe Urzędy Pracy
 • Starostwa Powiatowe
 • Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • MPWiK W Warszawie
 • Biblioteka Narodowa
 • Ministerstwo Administracji
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski
 • Komenda Główna Straży Granicznej
 • UPH Siedlce
 • Aquanet Poznań
 • Grupa Enea S.A.

[:en]

In the field of information security and information systems audits ITTI offers a comprehensive and highly personalized services tailored to customer needs and provided via the global recommendations and standards (eg . ISO 27001 , COBIT , ISO 20000) .

COBI       mor  iso       ISO 50001

IT Security:

Information Security Management ISO 27001

Business Continuity Management

Personal data protection

Audits of Information Systems (IS)

Training courses

Our clients

Show
 • The Ministry of Infrastructure and Development (formerly the Ministry of Regional Development),
 • The Ministry of Environment,
 • The Ministry of Administration and Digitization,
 • The Office of Electronic Communications,
 • Human Resources Development Centre,
 • Polish Agency for Enterprise Development,
 • Implementing Authority for European Programmes (now the Center for Digital Projects Poland),
 • Marshal’s Office of Lower Silesxian Voivodeship,
 • Marshal’s Office of West Pomeranian Voivodeship,
 • Marshal’s Office of Lublin Voivodeship,
 • Marshal’s Office of Pomeranian Voivodeship,
 • Marshal’s Office of Lesser Poland Voivodeship,
 • Marshal’s Office of Podlaskie Voivodeship,
 • Marshal’s Office of Łódź Voivodeship,
 • Marshal’s Office of Greater Poland Voivodeship,
 • Silesian Centre for the Information Society,
 • Poviat Starosty Lębork,
 • City Hall Poznań
 • City Hall Koszalin,
 • University in Białystok,
 • INEA S.A.,
 • T-Mobile Polska,
 • Polkomtel,
 • SPEC SA
 • Warsaw Transport Authority ZTM.

[:]