Zadzwoń: +48 61/ 622 69 85

Oferta

Audyt bezpieczeństwa IT

W zakresie bezpieczeństwa informacji i audytów systemów informatycznych ITTI oferuje kompleksowe i wysoce zindywidualizowane usługi dopasowane do potrzeb klienta i świadczone z wykorzystaniem światowych rekomendacji i standardów (np. ISO 27001, COBIT, ISO 20000).

COBI mor  isoiso 20000

Bezpieczeństwo IT 

 • Testy penetracyjne systemów informatycznych
 • Analiza i ocena  systemów IT (analiza rozwiązań, konfiguracji, analiza kodu aplikacji)
 • Wsparcie przy budowie bezpiecznych rozwiązań IT
 • Infrastruktura klucza publicznego (PKI)
 • Audyty systemów automatyki przemysłowej (SCADA)

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji ISO 27001

 • Audyty na zgodność z normą ISO 27001
 • Analizy ryzyka  (ISO 27005, ISO 31000, M_o_R)
 • Przygotowanie i wsparcie przy wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Tworzenie dokumentacji bezpieczeństwa (polityki i procedury)
 • Organizacja procesów wspierających zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie ciągłością działania

 • Ocena przygotowania organizacji na wypadek sytuacji kryzysowej
 • Audyty na zgodność z zaleceniami norm ISO 22301 i ISO 24762 
 • Przygotowanie planów BCP/DR

 Ochrona danych osobowych

 • Audyty na zgodność z Ustawą o ochronie danych osobowych
 • Tworzenie dokumentacji ochrony danych osobowych
 • Wsparcie w pełnieniu roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 Audyty Systemów Informatycznych (SI)

 • Audyty przed i powdrożeniowe systemów informatycznych
 • Audyty zarządzania jakością usług IT (zgodność z Krajowymi Ramami Interoperacyjności, zgodność z wymaganiami normy ISO 20000)
 • Audyty realizacji projektów informatycznych
 • Audyty IT Governance (COBIT)                              

Szkolenia

 • Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa (przepisy prawne i normy)
 • Praktyczne aspekty  wdrażania zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych
 • Audyty systemów informatycznych – podstawy teoretyczne i zalecenia praktyczne

Nasi klienci

Rozwiń
 • Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Kredyt Bank S.A.
 • Polkomtel S.A.
 • Raben Logistic Sp. z o.o.
 • Politechnika Poznańska
 • Centrala Unijnych Projektów Transportowych
 • COP – Międzynarodowa konferencja Klimatyczna
 • Powiatowe Urzędy Pracy
 • Starostwa Powiatowe
 • Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • MPWiK W Warszawie
 • Biblioteka Narodowa
 • Ministerstwo Administracji
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski
 • Komenda Główna Straży Granicznej
 • UPH Siedlce
 • Aquanet Poznań
 • Grupa Enea S.A.

Od 1996 roku wspieramy firmy i instytucje korzystające z nowoczesnych rozwiązań IT. Dbamy o to, żeby technologia faktycznie wspomagała działalność naszych klientów i dostarczała im realną wartość dodaną.

ITTI Sp. z o.o.

ul. Rubież 46
61-612Poznań

tel. +48 61 622 69 85
fax. +48 61 622 69 73


Follow US

 

Dział handlowy


Dane rejestracyjne spółki

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000186080
NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909

Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

UE