[:pl]Firma ITTI jest firmą opartą na wiedzy, posiadającą doświadczenie w tworzeniu innowacyjnego oprogramowania i rozwiązań w zakresie IT realizowanego w ramach projektów R&D oraz dla podmiotów z kluczowych sektorów gospodarki.

ITTI posiada dynamiczny zespół programistów (ZWO – Zespół Wytwarzania Oprogramowania) tworzący systemy IT począwszy od aplikacji desktopowych, aplikacji webowych czy mobilnych. W ramach realizowanych przez zespół zadań wyróżnić można: tworzenie oprogramowania, projektowanie baz danych, aplikacje webowe, strony WWW, rozwiązania korzystające z GIS, portale internetowe, integracja systemów, rozwiązania na urządzenia mobilne, analiza i projektowanie systemów, testowanie.

W swoich pracach zespół korzysta ze wsparcia nowoczesnych narzędzi wpierających prace programistyczne jak np.:

Lista wybranych technologii, w których posiadamy doświadczenie to:

Nasi partnerzy i klienci

Rozwiń
 • Europejska Agencja Kosmiczna,
 • Europejska Agencja Obrony,
 • Komisja Europejska,
 • Fraunhofer,
 • TNO,
 • Thales Group,
 • Straż Graniczna,
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki,
 • Urząd Miasta Poznań,
 • proceed.pl,
 • medstar.co.

[:en]ITTI is a company based on knowledge, which has experience in creating innovative software and IT solutions implemented in the framework of R & D projects as well as for entities of the key sectors of the economy.

ITTI has a dynamic team of developers (ZWO – Software Develoment Team) building  IT systems starting from desktop applications, web and mobile applications. The team is involved in the following activities (e.g.): software development, database design, web applications, web portals, solutions using GIS, systems integration, solutions for mobile devices, systems analysis and design, testing.

In its work, the team uses modern tools to support development works such as .:

The list of selected technologies in which we have experience includes:

Our Clients and Partners

Show
 • European Space Agency,
 • European Defence Agency,
 • European Commission,
 • Fraunhofer,
 • TNO,
 • Thales Group,
 • Border Guard Headquarters,
 • Marshal’s Office of Greater Poland Voivodeship,
 • Marshal’s Office of Greater Poland Voivodeship,
 • City Hall Poznań,
 • proceed.pl,
 • medstar.co.

[:]