[:pl]

Projekty R&D

Firma ITTI swoje pierwsze doświadczenia w zakresie dużych projektów międzynarodowych realizowanych ze środków UE a nadzorowanych przez Komisję Europejską zdobywało już podczas trwania 4. Programu Ramowego, kiedy Polska była jeszcze krajem kandydującym do członkostwa w Unii Europejskiej. Od tego czasu udział firmy w tego typu projektach sukcesywnie się zwiększał. Do tej pory, u boku największych graczy rynku europejskiego i światowego, ITTI uczestniczyło w ponad 20 projektach 5.,6. i 7. Programu Ramowego, Leonardo da Vinci, czy PASR. Dziś jest jednym z najbardziej doświadczonych uczestników tego typu programów w Polsce, co zostało dwukrotnie potwierdzone nagrodą Kryształowej Brukselki przyznaną w 2006 r. a następnie w 2010 r. dla najlepszego przedsiębiorstwa za wybitne osiągnięcia uzyskane w Programach Ramowych UE w latach 1999 – 2009.

Komisja Europejska (FP7)

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)

Europejska Agencja Obrony (EDA)

Inne programy i agencje

[:en]Our first experiences within EU research projects come from the 4th Framework Programme undertakings, when Poland was one of EU candidate countries. From that time a scale of our presence in this kind of activities has been successfully increasing. So far, in co-operation with many international companies and global research centres, ITTI has been involved in dozens of research projects within 5th and 6th and 7th Framework Programme, Leonardo da Vinci, PASR and initiatives coordinated by Polish Ministry of Science and Higher Education. Nowadays, ITTI is one of the most active and successful Polish participants of EU research programmes. In 2006 the company was awarded the Cristal Brussels Prize for its extraordinary performance in the 6th Framework Programme in a category of small enterprises and in 2010 for outstanding achievements in Framework Programme 1999-2009.

European Commision (FP7)

European Space Agency (ESA)

European Defence Agency (EDA)

Other programs and agencies

[:]