Nasze produkty i wdrożenia

CONTRA

 • efektywne zarządzanie działalnością
  produkcyjną i magazynową

MedStar

 • platforma komunikacji lekarz-pacjent

MedStar Ciąża

 • monitorowanie ciąży, aplikacja mobilna

CardApp

 • domowy monitoring kardiologiczny

MedRisk

 • rejestrowanie i analiza zdarzeń niepożądanych

Rejestr Leków

 • grupowe ewidencjonowanie i prognozowanie zakupów leków

MaSC

 • modelowanie i symulacje ochrony przed zagrożeniami

PET portal

 • ochrona prywatności

Proceed

 • symulacyjny system szkoleniowy

Lima2

 • zarządzanie wiedzą w organizacji

BeSecure

 • platforma bezpieczeństwa miejskiego

NEO Tools

 • wspomaganie obserwacji planetoid

ATENA

 • wspomaganie wykonywania
  sekwencji testów

SPACEMAN

 • zarządzanie sieciami SPACEWIRE