MONITOROWANIE PRZEWODNIENIA U PACJENTÓW KARDIOLOGICZNYCH

Wyzwanie

Niewydolność serca to niemal epidemia, która prowadzi w UE oraz USA do ponad 4 milionów hospitalizacji rocznie.

Ponad 60% takich sytuacji poprzedzonych jest przewodnieniem organizmu pacjenta, które nie zostało zauważone.

Rozwiązanie

Aplikacja CardApp pozwala wcześnie zdiagnozować przewodnienie oraz włączyć działania zapobiegawcze.

Dedykowany algorytm analizuje wyniki pacjenta, które ten uzyskał samodzielnie w domu. Dzięki urządzeniom takim jak ciśnieniomierz, waga czy krokomierz pacjent przeprowadza wszystkie badania, potrzebne do aplikacji CardApp.

Wyniki mogą zostać wpisane ręcznie do systemu lub automatycznie poprzez
technologię Bluetooth.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]