EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ PRODUKCYJNĄ I MAGAZYNOWĄ

Wyzwanie

Wraz ze wzrostem skali i złożoności biznesu rośnie potrzeba wygodnego dostępu do aktualnych informacji o jego działaniach. Jednocześnie rosną wymagani klientów i konieczna jest ich sprawna obsługa. Większe magazyny wymagają uporządkowania informacji o lokalizacji i bieżącej dostępności produktów, a rosnąca produkcja – dobrego planowania.

Potrzebne jest wsparcie koordynacji i monitorowania działalności produkcyjnej i magazynowej oraz ich powiązania z obsługą klienta i rozliczeniami.

Rozwiązanie

CONTRA jest systemem wspierającym procesy biznesowe służące realizacji zamówień klienta, szczególnie związane z przepływami produkcyjnymi i zarządzaniem magazynem.

Umożliwia monitorowanie i analizowanie danych dotyczących przebiegu procesów, ich efektywności oraz rozliczeń na każdym etapie procesu.

  • Usprawnienie produkcji i działania magazynów.
  • Zwiększenie efektywności realizacji zamówień.
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]