MODELOWANIE I SYMULACJA DLA OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI

Wyzwanie

Projekt MaSC był badaniem przeprowadzonym w ramach programu Europejskiej Agencji Obrony w zakresie ochrony przed zagrożeniami CBRN (chemiczno, biologiczno-radiologiczne) w celu opracowania systemu modelowania i symulacji dla badawczo – rozwojowej polityki obejmującej ocenę architektury systemu ochrony przed zagrożeniami CBR.

Rozwiązanie

Narzędzie do definiowania operacyjnych scenariuszy (część systemu MaSC) pozwala na przygotowanie odpowiednich danych (dane operacyjne w scenariuszu włącznie z np. danymi zagrożeń CBRN, danymi środowiskowymi, tłem tematycznym scenariusza) dla innych narzędzi MaSC .

Przekształca wejściowe pliki CABIS silnika symulacji zagrożeń CBRN na format MaSC XML i wizualizację profili stężeń, przy użyciu środowiska 3D.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]