PLATFORMA TELEMEDYCZNA KOMPLEKSOWO WSPIERAJĄCA KOMUNIKACJĘ LEKARZ-PACJENT

Wyzwanie

Wielu niepotrzebnych wizyt pacjentów w szpitalu i lokalnych klinikach można łatwo uniknąć.

W efekcie znaczne oszczędności w opiece zdrowotnej można uzyskać dzięki technologii ICT służącej do zdalnego monitorowania pacjentów, konsultacji i analizy danych dotyczących zdrowia.

Rozwiązanie

Telemedyczna platforma MedStar składa się z internetowej aplikacji dla personelu medycznego i mobilnej aplikacji dla pacjentów.

Umożliwia gromadzenie, analizę i  wizualizację  różnych  danych i  obserwacji medycznych pacjentów, na  podstawie  przypisanego scenariusza leczenia.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]