[:pl]Polska delegacja do Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego organizują cykl spotkań pod wspólną nazwą Forum Obserwacji Ziemi. Zadaniem Forum jest usprawnienie dialogu pomiędzy administracją a przemysłowym i naukowym sektorem kosmicznym, zaangażowanym w realizację projektów z zakresu obserwacji Ziemi. Studium to zostało zainicjowane w lutym 2016 i jest realizowane jako projekt finansowany przez ESA. Obecnie planowane są trzy spotkania Forum. Pierwsze z nich, organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ZPSK, odbyło się 7 kwietnia 2016 roku. Było to robocze spotkanie ekspertów, którego celem było przedstawienie planów prac nad studium, skonsultowanie ze środowiskiem pierwszych wyników oraz wypracowanie optymalnej formuły dalszych spotkań. Planowany zakres dyskusji na pierwszym spotkaniu Forum w dniu 7 kwietnia dotyczył:

 • Przedstawienia planu prac nad studium;
 • Przedstawienia i omówienia pierwszych wyników dotyczących obecnego stanu sektora obserwacji Ziemi w Polsce;
 • Omówienia wymagań użytkowników w stosunku do infrastruktury naziemnej zapewniającej efektywny dostęp do danych obserwacyjnych, w szczególności danych systemu Copernicus;
 • Dyskusja na temat zainteresowania polskich instytucji wprowadzeniem wybranych zagadnień do konkursów programu H2020 w latach 2018-2020;
 • Omówienie planowanego przebiegu spotkania Forum w czerwcu, w tym konsultacje optymalnej formuły spotkań z ESA.

12968184_1122405091144760_8761459245384567969_o 12973202_1122405034478099_3671152919848001285_o[:en]Polish delegation to the European Space Agency and the Space Sector Employers’ Association have organized a series of meetings under the name of the Earth Observations Forum. The purpose of the Forum is to improve the dialogue between the administration, the scientific and industrial space sector which are involved in the development of projects in the field of Earth observation. This study was initiated in February 2016 and is developed as a project financed by the ESA.

12968184_1122405091144760_8761459245384567969_o 12973202_1122405034478099_3671152919848001285_o[:]

KONTAKT

Pozwól nam usprawnić Twój biznes


Masz pytania do Nas? Chcesz z nami współpracować?

Marketing i sprzedaż:
Sekretariat:

  ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

  Dane rejestracyjne spółki


  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000186080

  NIP: 781-10-19-801
  REGON: 630400909

  Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

  Usługi


  Java Spring

  React.js

  Node.js

  Android

  React Native

  Architektura IT

  Modelowanie procesów

  Projektowanie UX/UI

  Biometria

  Sensory CBRN

  Sieci sensorów

  Detekcja obiektów

  Copyright © 2020 iTTi Sp. z o.o. Polityka Prywatności