[:pl]Firma ITTI Sp. z o.o. informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym na usługę polegającą na opracowaniu znacząco ulepszonej usługi monitorowania stanu zdrowia realizowaną w ramach projektu: „Opracowanie mechanizmu zwiększającego zaangażowanie w dbanie o swoje zdrowie oraz modułu redukcji stresu jako rozszerzenia spersonalizowanej usługi monitorowania stanu zdrowia, świadczonych przy wykorzystaniu platformy telemedycznej MedStar.”, numer projektu POIR.02.03.02-30-0001/17, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń, NIP 9561937370.
[:]

KONTAKT

Pozwól nam usprawnić Twój biznes


Masz pytania do Nas? Chcesz z nami współpracować?

Marketing i sprzedaż:
Sekretariat:

  ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

  Dane rejestracyjne spółki


  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000186080

  NIP: 781-10-19-801
  REGON: 630400909

  Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

  Usługi


  Java Spring

  React.js

  Node.js

  Android

  React Native

  Architektura IT

  Modelowanie procesów

  Projektowanie UX/UI

  Biometria

  Sensory CBRN

  Sieci sensorów

  Detekcja obiektów

  Copyright © 2020 iTTi Sp. z o.o. Polityka Prywatności