[:pl]W ramach WRPO poddziałania 1.5.2. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu ogłoszono dwa konkursu.

I konkurs RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001/15

Minimalna wartość dofinansowania projektu: 50 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 1 000 000,00 PLN

II konkurs RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15

Minimalna wartość dofinansowania projektu: powyżej 1 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 5 000 000,00 PLN

Więcej informacji znajdziesz na tej stronie: WRPO 1.5.2.[:]

KONTAKT

Pozwól nam usprawnić Twój biznes


Masz pytania do Nas? Chcesz z nami współpracować?

Marketing i sprzedaż:
Sekretariat:

  ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

  Dane rejestracyjne spółki


  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000186080

  NIP: 781-10-19-801
  REGON: 630400909

  Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

  Usługi


  Java Spring

  React.js

  Node.js

  Android

  React Native

  Architektura IT

  Modelowanie procesów

  Projektowanie UX/UI

  Biometria

  Sensory CBRN

  Sieci sensorów

  Detekcja obiektów

  Copyright © 2020 iTTi Sp. z o.o. Polityka Prywatności