[:pl]W 2018 roku ITTI kontynuuje rozwój platformy telemedyczne MedStar. Tym razem realizując projekt pt. „Opracowanie mechanizmu zwiększania zaangażowania użytkowników w dokonywanie i notowanie obserwacji zdrowotnych” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem realizacji projektu jest zwiększenie dynamiki rozwoju platformy MedStar przez wdrożenie mechanizmu zwiększania zaangażowania użytkowników w dokonywanie i notowanie obserwacji zdrowotnych oraz modułu monitorowania i redukowania poziomu stresu. W ramach projektu do działalności gospodarczej zostanie wdrożona usługa monitorowania stanu zdrowia rozszerzona o system zwiększania zaangażowania użytkowników, przez wynagradzanie ich za osiąganie celów związanych z analizowaniem stanu zdrowia oraz sprzętowo-programowy moduł treningu oddechowego.

Całkowita wartość projektu to 332 100 zł z czego 216 000 stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

 

 [:]

KONTAKT

Pozwól nam usprawnić Twój biznes


Masz pytania do Nas? Chcesz z nami współpracować?

Marketing i sprzedaż:
Sekretariat:

  ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

  Dane rejestracyjne spółki


  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000186080

  NIP: 781-10-19-801
  REGON: 630400909

  Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

  Usługi


  Java Spring

  React.js

  Node.js

  Android

  React Native

  Architektura IT

  Modelowanie procesów

  Projektowanie UX/UI

  Biometria

  Sensory CBRN

  Sieci sensorów

  Detekcja obiektów

  Copyright © 2020 iTTi Sp. z o.o. Polityka Prywatności