[:pl]

Konferencja

Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 23.09.2015r. odbyła się konferencja na terenie MTP w Poznaniu podczas POLAGRA-TECH 2015r.

Firma ITTI była współorganizatorem konferencji wraz z czasopismem eksperckim „Fundusze Europejskie”.

Tematyka:

 • Horyzont 2020 – nowa źródło pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorców
 • Szybka Ścieżka dla Innowacji – finansowanie innowacji w programie Fast Track to Innovation (FTI).
 • Dotacje B+R   – jak skutecznie pozyskiwać wsparcie na badania i rozwój w przedsiębiorstwie
 • Kredyt technologiczny – planowane zmiany w zasadach pozyskiwania dotacji
 • Szybka ścieżka do dotacji, czyli jak pozyskać wsparcie z działania 1.1.1 Programu Inteligentny Rozwój
 • Program Inteligentny Rozwój – harmonogram planowanych konkursów w 2015 i 2016 r.
 • Projekt innowacyjny krok po kroku
 • Finansowanie projektów innowacyjnych dla firm – zasady dobrego montażu środków finansowych.

A[:]

KONTAKT

Pozwól nam usprawnić Twój biznes


Masz pytania do Nas? Chcesz z nami współpracować?

Marketing i sprzedaż:
Sekretariat:

  ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

  Dane rejestracyjne spółki


  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000186080

  NIP: 781-10-19-801
  REGON: 630400909

  Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

  Usługi


  Java Spring

  React.js

  Node.js

  Android

  React Native

  Architektura IT

  Modelowanie procesów

  Projektowanie UX/UI

  Biometria

  Sensory CBRN

  Sieci sensorów

  Detekcja obiektów

  Copyright © 2020 iTTi Sp. z o.o. Polityka Prywatności