[:pl]W nawiązaniu do „Zaproszenia do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu znacząco ulepszonej usługi monitorowania stanu zdrowia” (http://itti.perpixel.co/aktualnosci/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wykonanie-uslugi-polegajacej-na-opracowaniu-znaczaco-ulepszonej-uslugi-monitorowania-stanu-zdrowia/) informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do dnia 05 stycznia 2017 roku do godz. 18.00[:]

KONTAKT

Pozwól nam usprawnić Twój biznes


Masz pytania do Nas? Chcesz z nami współpracować?

Marketing i sprzedaż:
Sekretariat:

  ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

  Dane rejestracyjne spółki


  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000186080

  NIP: 781-10-19-801
  REGON: 630400909

  Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

  Usługi


  Java Spring

  React.js

  Node.js

  Android

  React Native

  Architektura IT

  Modelowanie procesów

  Projektowanie UX/UI

  Biometria

  Sensory CBRN

  Sieci sensorów

  Detekcja obiektów

  Copyright © 2020 iTTi Sp. z o.o. Polityka Prywatności