space division

Software for the space sector

Our mission is to provide IT solutions for the space sector in the areas of EGSE, SSA, and construction of the Polish satellite based on our own components, and in close cooperation with end-users. We are a direct partner with ESA (European Space Agency).

NEO observations

Software supporting the SSA (Space Situational Awareness) sector and NEO (Near Earth Objects) observations. 

EGS-CC infrastructure

Component infrastructure European Ground Systems Common Core – space monitoring and control systems. 

SpaceWire protocol

Systems for designing, testing, and monitoring the operation of the SpaceWire communication network. 

PRESTIGE

Cooperation with ESA


ITTI belongs to the elite group of companies directly cooperating with ESA (European Space Agency). We are an active member of the Association of Space Sector Employers in Poland.

Our projects

For years we have been creating innovative IT solutions that provide real value.

Nasze realizacje

Lorem ipsum ipsum lorem, loremo ipsumo and loro ipo sumo

Edytor otx

ATENA+


Wyzwanie

Testowanie poszczególnych elementów systemu kosmicznego jest procesem złożonym i angażującym wiele organizacji. Standaryzacja procesu tworzenia procedur testowych jest w tym zakresie niezbędna. Na wzór branży motoryzacyjnej, sektor kosmiczny adaptuje standard ISO 13209 – OTX (Open Test Sequence eXchange) tworzenia automatycznych sekwencji diagnostycznych.

Rozwiązanie

ITTI w 2018 na prośbę ESA rozpoczęło pracę na tworzeniem zintegrowanego środowiska do tworzenia, zarządzania i uruchamiania procedur testowych OTX dostosowanych do potrzeb branży kosmicznej. Aktualnie tworzymy aplikację web umożliwiającą zdalne projektowanie i uruchamianie procedur OTX. 

Technologia

Java, Spring Framework, OSGI, JavaScript, ReactJS, Redux, SemanticUI for React, PostgreSQL

OTX EDITOR

ATENA System


Based on the OTX standard (ISO 13209) editor and system for automating test procedures implemented on devices and systems.

 • ESA

 • Java Spring, OSGI, JavaScript, ReactJS/Redux, SemanticUI

 • 10 months 

TEST MANAGEMENT 

WebTMS


TMS is the software used by the European Space Agency to design and monitor integration and validation tests of EGS-CC components, as well as system validation tests against user requirements. ITTI has created an enriched web version of a desktop application used previously.

 • ESA

 • Java Spring, OSGI, JavaScript, ReactJS/Redux, SemanticUI

 • 9 months 

PLANETOID OBSERVATION 

NEO TOOLS


On behalf of the European Space Agency (ESA) we have prepared a set of tools to support the planning and conduct of planetoid observation, as well as visualization of planetoid orbits. These tools will be available on ESA websites.

 • ESA

 • Java Spring, OSGI, JavaScript, ReactJS/Redux, SemanticUI

 • 10 months 

Edytor otx

Migration of EGS-CC


Opracowanie zestawu mechanizmu umożliwiającego przeniesienie mechanizmu budowania, testowania i instalowania systemu EGS-CC z systemu Maven do języka Gradle celem poprawy wydajności i lepszej kontroli nad całym procesem. Migracja obejmowała ponad 2500 pakietów OSGi pogrupowanych w ponad 70 modułów oraz komponenty budowane na bazie platformy Eclipse.

 • ESA

 • Java Spring, OSGI, JavaScript, ReactJS/Redux, SemanticUI

 • 10 miesięcy 

ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPACEWIRE

SPACEMAN


Narzędzie do zarządzania oraz konfiguracji sieci SpaceWire, która umożliwia komunikację na pokładzie satelity. SPACEMAN implementuje protokół NDCP i umożliwia automatyczne wykrywanie podłączonych urządzeń, wizualizację topologii sieci oraz zapisywanie odkrytej lub utworzonej konfiguracji sieci SpaceWire.

 • ESA

 • C++, Qt

 • 24 miesięcy 

eMAIL US

Let us improve your business


Do you have any questions for us? Do you want to work with us?

Marketing & sales:
Secretariat:

  ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

  Company registration details


  District Court of Poznań Nowe Miasto and Wilda, VIII Commercial Division of the National Court Register: KRS 0000186080

  NIP: 781-10-19-801
  REGON: 630400909

  Share capital: 1 295 000 PLN

  Services


  Java Spring

  React.js

  Node.js

  Android

  React Native

  IT Architecture

  Process Modeling

  UX/UI Design

  Biometrics

  CBRN Sensors

  Sensor Networks

  Object Detection

  Copyright © 2021 iTTi Sp. z o.o. Privacy Policy

  Edytor otx

  ATENA System – bazujący na standardzie OTX edytor i system do automatyzacji procedur testowych

  • ESA

  • Java Spring, OSGI, JavaScript, ReactJS/Redux, SemanticUI

  • 10 miesięcy 

  Bazujący na standardzie OTX (ISO13209) edytor i system do automatyzacji procedur testowych realizowanych na urządzenia i systemach. Aktualnie trwają prace nad integracją systemu ATENA z systemem EGS-CC (European Ground System – Common Core) celem zapewnienia możliwości testowania elementów infrastruktury EGSE (Electrical Ground System Equipment) na potrzeby misji realizowanych przez ESA.

  TEST MANAGMENT SYSTEM

  WebTMS – dedykowany system do tworzenia, zarządzania i egzekucji testów EGS-CC

  • ESA

  • Java Spring, OSGI, JavaScript, ReactJS/Redux, SemanticUI

  • 10 miesięcy 

  Bazujący na standardzie OTX (ISO13209) edytor i system do automatyzacji procedur testowych realizowanych na urządzenia i systemach. Aktualnie trwają prace nad integracją systemu ATENA z systemem EGS-CC (European Ground System – Common Core) celem zapewnienia możliwości testowania elementów infrastruktury EGSE (Electrical Ground System Equipment) na potrzeby misji realizowanych przez ESA.

  Edytor otx

  NEO TOOLS – zestaw narzędzi wspomagających obserwacje planetoid

  • ESA

  • Java Spring, OSGI, JavaScript, ReactJS/Redux, SemanticUI

  • 10 miesięcy 

  Na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) przygotowaliśmy zestaw narzędzi wspomagających planowanie i prowadzenie obserwacji, a także wizualizację orbit planetoid. Narzędzia te będą udostępnione na stronach ESA.

  TEST MANAGMENT SYSTEM

  Migration of EGS-CC dedykowany system do tworzenia, zarządzania i egzekucji  testów EGS-CC

  • ESA

  • Java Spring, OSGI, JavaScript, ReactJS/Redux, SemanticUI

  • 10 miesięcy 

  Bazujący na standardzie OTX (ISO13209) edytor i system do automatyzacji procedur testowych realizowanych na urządzenia i systemach. Aktualnie trwają prace nad integracją systemu ATENA z systemem EGS-CC (European Ground System – Common Core) celem zapewnienia możliwości testowania elementów infrastruktury EGSE (Electrical Ground System Equipment) na potrzeby misji realizowanych przez ESA.

  Edytor otx

  SPACEMAN – bazujący na standardzie OTX edytor i system do automatyzacji procedur testowych

  • ESA

  • Java Spring, OSGI, JavaScript, ReactJS/Redux, SemanticUI

  • 10 miesięcy 

  Bazujący na standardzie OTX (ISO13209) edytor i system do automatyzacji procedur testowych realizowanych na urządzenia i systemach. Aktualnie trwają prace nad integracją systemu ATENA z systemem EGS-CC (European Ground System – Common Core) celem zapewnienia możliwości testowania elementów infrastruktury EGSE (Electrical Ground System Equipment) na potrzeby misji realizowanych przez ESA.

  Edytor otx

  BRaVE


  System intranetowy do tworzenia i uruchamiania procedur testowych elementów układu kosmicznego w standardzie OTX (bazujący na XML język procedur testowych i diagnostycznych)

  • ESA

  • Java Spring, OSGI, JavaScript, ReactJS/Redux, SemanticUI

  • 10 miesięcy