DZIał space

Oprogramowanie dla sektora kosmicznego

Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań IT dla sektora kosmicznego w obszarach EGSE, SSA i przy budowie polskiego satelity w oparciu o własne komponenty, w ścisłej współpracy z użytkownikami. Jesteśmy bezpośrednim partnerem ESA (European Space Agency).

Obserwacje NEO

Rozwiązania IT wspierające obszar SSA (Space Situational Awareness) i obserwacje obiektów NEO (Near Earth Objects). 

Infrastruktura EGS-CC

Infrastruktura komponentowa European Ground Systems Common Core systemów monitorowania i kontroli misji kosmicznej

Protokół SpaceWire

Systemy do projektowania, testowania i monitorowania działania sieci komunikacyjnej SpaceWire

Prestiż

Współpraca z ESA


ITTI należy do elitarnego grona firm bezpośrednio współpracujących z ESA (European Space Agency). Jesteśmy aktywnym członkiem Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego w Polsce.

Nasze realizacje

Od lat tworzymy innowacyjne projekty, które dostarczają realnych korzyści.

Nasze realizacje

Lorem ipsum ipsum lorem, loremo ipsumo and loro ipo sumo

Edytor otx

ATENA+


Wyzwanie

Testowanie poszczególnych elementów systemu kosmicznego jest procesem złożonym i angażującym wiele organizacji. Standaryzacja procesu tworzenia procedur testowych jest w tym zakresie niezbędna. Na wzór branży motoryzacyjnej, sektor kosmiczny adaptuje standard ISO 13209 – OTX (Open Test Sequence eXchange) tworzenia automatycznych sekwencji diagnostycznych.

Rozwiązanie

ITTI w 2018 na prośbę ESA rozpoczęło pracę na tworzeniem zintegrowanego środowiska do tworzenia, zarządzania i uruchamiania procedur testowych OTX dostosowanych do potrzeb branży kosmicznej. Aktualnie tworzymy aplikację web umożliwiającą zdalne projektowanie i uruchamianie procedur OTX. 

Technologia

Java, Spring Framework, OSGI, JavaScript, ReactJS, Redux, SemanticUI for React, PostgreSQL

Edytor otx

ATENA System


Bazujący na standardzie OTX (ISO13209) edytor i system do automatyzacji procedur testowych realizowanych na urządzeniach i systemach. 

 • ESA

 • Java Spring, OSGI, JavaScript, ReactJS/Redux, SemanticUI

 • 10 miesięcy 

zarządzanie testami

WebTMS


TMS jest oprogramowaniem używanym przez Europejską Agencję Kosmiczną do projektowania i monitorowania testów integracyjnych i walidacyjnych komponentów EGS-CC oraz testów walidacyjnych systemu względem wymagań użytkownika. ITTI stworzyło rozbudowaną i wzbogaconą wersję webową wcześniej używanej aplikacji desktopowej.

 • ESA

 • Java Spring, OSGI, JavaScript, ReactJS/Redux, SemanticUI

 • 10 miesięcy 

OBERWACJA PLANETOID

NEO TOOLS


Na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) przygotowaliśmy zestaw narzędzi wspomagających planowanie i prowadzenie obserwacji, a także wizualizację orbit planetoid. Narzędzia te będą udostępnione na stronach ESA.

 • ESA

 • Java Spring, OSGI, JavaScript, ReactJS/Redux, SemanticUI

 • 10 miesięcy 

Edytor otx

Migration of EGS-CC


Opracowanie zestawu mechanizmu umożliwiającego przeniesienie mechanizmu budowania, testowania i instalowania systemu EGS-CC z systemu Maven do języka Gradle celem poprawy wydajności i lepszej kontroli nad całym procesem. Migracja obejmowała ponad 2500 pakietów OSGi pogrupowanych w ponad 70 modułów oraz komponenty budowane na bazie platformy Eclipse.

 • ESA

 • Java Spring, OSGI, JavaScript, ReactJS/Redux, SemanticUI

 • 10 miesięcy 

ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPACEWIRE

SPACEMAN


Narzędzie do zarządzania oraz konfiguracji sieci SpaceWire, która umożliwia komunikację na pokładzie satelity. SPACEMAN implementuje protokół NDCP i umożliwia automatyczne wykrywanie podłączonych urządzeń, wizualizację topologii sieci oraz zapisywanie odkrytej lub utworzonej konfiguracji sieci SpaceWire.

 • ESA

 • C++, Qt

 • 24 miesięcy 

Edytor otx

ATENA System – bazujący na standardzie OTX edytor i system do automatyzacji procedur testowych

 • ESA

 • Java Spring, OSGI, JavaScript, ReactJS/Redux, SemanticUI

 • 10 miesięcy 

Bazujący na standardzie OTX (ISO13209) edytor i system do automatyzacji procedur testowych realizowanych na urządzenia i systemach. Aktualnie trwają prace nad integracją systemu ATENA z systemem EGS-CC (European Ground System – Common Core) celem zapewnienia możliwości testowania elementów infrastruktury EGSE (Electrical Ground System Equipment) na potrzeby misji realizowanych przez ESA.

TEST MANAGMENT SYSTEM

WebTMS – dedykowany system do tworzenia, zarządzania i egzekucji testów EGS-CC

 • ESA

 • Java Spring, OSGI, JavaScript, ReactJS/Redux, SemanticUI

 • 10 miesięcy 

Bazujący na standardzie OTX (ISO13209) edytor i system do automatyzacji procedur testowych realizowanych na urządzenia i systemach. Aktualnie trwają prace nad integracją systemu ATENA z systemem EGS-CC (European Ground System – Common Core) celem zapewnienia możliwości testowania elementów infrastruktury EGSE (Electrical Ground System Equipment) na potrzeby misji realizowanych przez ESA.

Edytor otx

NEO TOOLS – zestaw narzędzi wspomagających obserwacje planetoid

 • ESA

 • Java Spring, OSGI, JavaScript, ReactJS/Redux, SemanticUI

 • 10 miesięcy 

Na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) przygotowaliśmy zestaw narzędzi wspomagających planowanie i prowadzenie obserwacji, a także wizualizację orbit planetoid. Narzędzia te będą udostępnione na stronach ESA.

TEST MANAGMENT SYSTEM

Migration of EGS-CC dedykowany system do tworzenia, zarządzania i egzekucji  testów EGS-CC

 • ESA

 • Java Spring, OSGI, JavaScript, ReactJS/Redux, SemanticUI

 • 10 miesięcy 

Bazujący na standardzie OTX (ISO13209) edytor i system do automatyzacji procedur testowych realizowanych na urządzenia i systemach. Aktualnie trwają prace nad integracją systemu ATENA z systemem EGS-CC (European Ground System – Common Core) celem zapewnienia możliwości testowania elementów infrastruktury EGSE (Electrical Ground System Equipment) na potrzeby misji realizowanych przez ESA.

Edytor otx

SPACEMAN – bazujący na standardzie OTX edytor i system do automatyzacji procedur testowych

 • ESA

 • Java Spring, OSGI, JavaScript, ReactJS/Redux, SemanticUI

 • 10 miesięcy 

Bazujący na standardzie OTX (ISO13209) edytor i system do automatyzacji procedur testowych realizowanych na urządzenia i systemach. Aktualnie trwają prace nad integracją systemu ATENA z systemem EGS-CC (European Ground System – Common Core) celem zapewnienia możliwości testowania elementów infrastruktury EGSE (Electrical Ground System Equipment) na potrzeby misji realizowanych przez ESA.

Edytor otx

BRaVE


System intranetowy do tworzenia i uruchamiania procedur testowych elementów układu kosmicznego w standardzie OTX (bazujący na XML język procedur testowych i diagnostycznych)

 • ESA

 • Java Spring, OSGI, JavaScript, ReactJS/Redux, SemanticUI

 • 10 miesięcy 

napisz do nas

Pozwól nam usprawnić Twój biznes


Masz pytania do Nas? Chcesz z nami współpracować?

Marketing i sprzedaż:
Sekretariat:

  ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

  Dane rejestracyjne spółki


  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000186080

  NIP: 781-10-19-801
  REGON: 630400909

  Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

  Usługi


  Java Spring

  React.js

  Node.js

  Android

  React Native

  Architektura IT

  Modelowanie procesów

  Projektowanie UX/UI

  Biometria

  Sensory CBRN

  Sieci sensorów

  Detekcja obiektów

  Copyright © 2021 ITTI Sp. z o.o. Polityka Prywatności