CyberSec oferuje kompletny zakres usług pozwalających na bezpieczne funkcjonowanie w pełni cyfrowym środowisku 

 • Audyt w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego 
 • Wsparcie procesów zarządczych 
 • Usługi przetwarzania informacji niejawnych 
O projekcie
EDIH
Usługi
Warunki udziału
Kontakt

Atena zapewnia kompleksowe podejście do zarządzania testami automatycznymi


Contra is a modular and dedicated system adapted to the diverse production and warehouse processes in the enterprises.

Intuicyjnego budowania i wykonywania testów
Debugowania sekwencji testowych
Raportowania wyników wykonany testów

CyberSec

Krajowe Centrum Bezpiecznej Transformacji Cyfrowej

Projekt CyberSec (Krajowe Centrum Bezpiecznej Transformacji Cyfrowej) jest wyspecjalizowanym Hubem Innowacji Cyfrowych (EDIH) w obszarze cyberbezpieczeństwa. Głównym celem działania Centrum jest zaoferowanie małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), a także instytucjom państwowym
i samorządowym pełnego zakresu usług pozwalających na bezpieczne funkcjonowanie w pełni cyfrowym środowisku.  Usługi realizowane będą przez wykwalifikowanych specjalistów z firm wchodzących w skład konsorcjum projektu, poprzez wdrażanie własnych, dojrzałych technologicznie rozwiązań odpornych na wszelkiego rodzaju cyberataki oraz poprawę bezpieczeństwa informatycznego jednostki.

Podstawowe grupy usług oferowane przez Centrum to m.in:

 • Bezpieczeństwo cybernetyczne 

 • Bezpieczne kodowanie 

 • Bezpieczna cyfryzacja 

 • RODO 

 • Informacje niejawne 

 • Polityki bezpieczeństwa 

 • Audyt bezpieczeństwa 

 • Internet Rzeczy 

 • Usługi i aplikacje internetowe 

 • Transfer wiedzy 

 • Strategia cyfrowe 

 • Wsparcie MŚP 

 • Publiczna administracja 

 • Ciągłość działania 

 • Odzyskiwanie po awarii 

EDIH

European Digital Innovation Hub 


Program ma za zadanie wspierać przedsiębiorców, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w zwiększaniu ich konkurencyjności poprzez świadczenie specjalistycznych usług. Głównym celem działań EDIH jest wsparcie MŚP w transformacji cyfrowej.

OFERTA ITTI

Usługi


Wymienione poniżej usługi realizowane są w ramach dwóch programów: II Priorytetu Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) oraz Programu „Cyfrowa Europa” 2021-27 – inicjatywy Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych (EDIH). Usługi są bezpłatnie dla MŚP i stanowią pomoc de minimis.

Audyt systemów informatycznych

Ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych.

Audyt bezpieczeństwa urządzeń

Przegląd ustawień i konfiguracji bezpieczeństwa m.in. urządzeń sieciowych, serwerów, stacji roboczych oraz innej infrastruktury teleinformatycznej (serwerownie, sieci sensorów czy sieć telefoniczna).

Audyt bezpieczeństwa tworzonego oprogramowania

Identyfikacja luk, podatności złych praktyk (w tym stosowanych w kodzie źródłowym) oraz propozycje działań podno-szących poziom bezpieczeństwa i jakości kodu,
a także wykorzystywanych zasobów na potrzeby tworzonego oprogramowania (w tym bezpieczeństwo: informacji, zasobów osobowych, fizyczne i środowiskowe.

Opracowanie lub aktualizacja dokumentów SWB i PBE

Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa (SWB) oraz Procedury Bezpiecznej Eksploatacji (PBE) jako wsparcie przy przygotowaniu jednostki do przetwarzania informacji niejawnych.

Przygotowanie do certyfikacji zgodności działania organizacji z normą ISO 27001

Doradztwo świadczone w zakresie przygotowania do certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) według normy ISO 27001.

Wdrażanie RODO

Przegląd realizowanych dotychczasowych działań w zakresie przetwarzania danych osobowych, analiza zgodności
z normami i przepisami, określenie działań naprawczo-korygujących.

Opracowanie strategii cyfryzacji

Przygotowanie zintegrowanej biznesowej strategii cyfryzacji przedsiębiorstwa, mającej na celu zwiększenie efektywności pracy oraz podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne.

Wsparcie w procedurach przetargowych
na systemy teleinformatyczne

Wsparcie
w przygotowaniu dokumentacji przetargowej oraz w wyborze najkorzystniejszej oferty systemu teleinformatycznego.

Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI)

Przygotowanie dokumentacji PBI określającej metody i zasady ochrony, a także sposoby zapewnienia bezpieczeństwa informacji w organizacji.

Opracowanie planów zachowania ciągłości działania dla organizacji (BCP)

Przygotowanie dokumentacji, która obejmuje szczegółowe
i realne do wdrożenia scenariusze działań na wypadek incydentów ze szczególnym uwzględnieniem awarii infrastruktury IT czy cyberataków.  

Chcesz poznać szczegóły?

Kliknij!

Warunki udziału

Zapoznaj się z wstępnymi warunkami udziału

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo spełniające warunki MŚP 

De minimis

Przedsiębiorstwo musi posiadać odpowiedni limit pomocy de minimis do wykorzystania zgodnie z przepisami dot. udzielania pomocy publicznej

Koszt

Usługa jest bezpłatna dla MŚP (nasza działalność jest finansowana ze środków programu Europa Cyfrowa (Digital Europe) oraz środków krajowych) 

Czas trwania projektu

Do kwietnia 2026r.

napisz do nas

Funkcjonuj bezpiecznie w cyfrowym środowisku


Masz pytania do Nas?

Projekt CyberSec:
Sekretariat:

  ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

  Dane rejestracyjne spółki


  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000186080

  NIP: 781-10-19-801
  REGON: 630400909

  Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

  Usługi


  Java Spring

  React.js

  Node.js

  Android

  React Native

  Architektura IT

  Modelowanie procesów

  Projektowanie UX/UI

  Biometria

  Sensory CBRN

  Sieci sensorów

  Detekcja obiektów

  Copyright © 2021 iTTi Sp. z o.o. Polityka Prywatności