dział perpixel

Rozwiązania dedykowane

Firma ITTI jest firmą opartą na wiedzy, posiadającą doświadczenie w tworzeniu innowacyjnego oprogramowania i rozwiązań w zakresie IT realizowanego w ramach projektów R&D oraz dla podmiotów z kluczowych sektorów gospodarki.

Aplikacje webowe 

Skalowalne aplikacje internetowe, rozwiązania na zasadzie SaaS i systemy rozproszone z zastosowaniem nowoczesnych technologii, z łatwym w użyciu interfejsem graficznym.

Aplikacje mobilne

Złożone na tyle, na ile to niezbędne dla skutecznej obsługi biznesu (inżynieria oprogramowania z włączeniem analizy ryzyka, BI itp.)

Aplikacje desktopowe

Niezależne systemy operacyjne, oparte na Javie, autonomiczne aplikacje rozwiązujące nietypowe problemy i wymagające specjalnej wizualizacji danych oraz mechanizmów obsługi

Czym się zajmujemy?

Wsparcie zarządzania magazynem

Wsparcie procesów biznesowych związanych z magazynem (np. rezerwacja, lokalizacja, przyjęcia, wydania, kompletacja).

Wsparcie zarządzania produkcją

Wsparcie procesów biznesowych związanych z produkcją (np. harmonogramowanie, etapy produkcji)

Zarządzanie wiedzą i procesami

Rozwiązania typu paperless, współpraca i współdzielenie danych, informacji i dokumentów.

Zarządzanie danymi

Modelowanie i integrowanie danych, analiza ryzyka i wielowymiarowa ocena zjawiska.

Monitorowanie realizacji zadań

Rejestrowanie czasu pracy, monitorowanie przepływu pracy, monitorowanie i analiza zadań, działań i incydentów.

Systemy eZdrowia

Zdalne monitrowanie pacjentów, monitorowanie czynności życiowych, wsparcie dla personelu medycznego. 

Symulacje i szkolenia

Symulacyjne gry szkoleniowe oraz ćwiczenia wspomagane komputerowo.

GIS

Wizualizacja i analiza danych geoprzestrzennych dla aplikacji komputerowych, mobilnych i internetowych.

Wykorzystywanie sensorów

Przewodowe i bezprzewodowe sensory urządzenia IoT wykorzystujące Bluetooth Low Energy.

Nasze realizacje

Od lat tworzymy innowacyjne projekty, które dostarczają realnych korzyści.

platforma telemedyczna

Mama MedStar


Telemedyczna platforma MedStar składa się z internetowej aplikacji dla personelu medycznego i mobilnej aplikacji dla pacjentów. Umożliwia gromadzenie, analizę i wizualizację  różnych danych i obserwacji medycznych pacjentów, na podstawie  przypisanego scenariusza leczenia.

 • MedStar

 • Java

 • 10 miesięcy 

monitorowanie ciąży

Medstar Ciąża


Aplikacja mobilna MedStar Ciąża została stworzona z myślą o przyszłych mamach. Z MedStar Ciąża będziesz mogła zapisać najważniejsze informacje dotyczące twojej ciąży, w swoim telefonie. 

 • MedStar

 • Java, Material Design 

 • 12 miesięcy 

analiza zdarzeń

Medrisk


Oprogramowanie służące do analizy zdarzeń niepożądanych w organizacji. MedRisk umożliwia przeglądanie zdarzeń według lokalizacji, typu i czasu oraz pozwala analizę przyczyn i podjętych działań.

 • Medrisk

 • Java Spring, OSGI, JavaScript, ReactJS/Redux, Material Design

 • 18 miesięcy 

ewidencja stanów

Rejestr Leków


System ewidencjonowania stanów oraz prognozowania zakupów leków. 

 • DPS

 • Java Spring, OSGI, JavaScript, ReactJS/Redux, Material Design

 • 18 miesięcy 

napisz do nas

Pozwól nam usprawnić Twój biznes


Masz pytania do Nas? Chcesz z nami współpracować?

Marketing i sprzedaż:
Sekretariat:

  ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

  Dane rejestracyjne spółki


  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000186080

  NIP: 781-10-19-801
  REGON: 630400909

  Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

  Usługi


  Java Spring

  React.js

  Node.js

  Android

  React Native

  Architektura IT

  Modelowanie procesów

  Projektowanie UX/UI

  Biometria

  Sensory CBRN

  Sieci sensorów

  Detekcja obiektów

  Copyright © 2021 ITTI Sp. z o.o. Polityka Prywatności