dział r&d

Innowacyjne projekty R&D

Rozwijamy innowacyjne technologie teleinformatyczne, które przynoszą wartość korzystającym z nich użytkownikom

Program Horyzont 2020 

Od początku programu H2020 w 2014 roku, ukończyliśmy ponad 20 projektów.

Programy Ramowe UE
Od 2001 roku bierzmy czynny udział w Programach Ramowych Komisji Europejskiej.
Lata sukcesów

ITTI otrzymało nagrodę Kryształowej Brukselki dla najbardziej aktywnego polskiego przedsiębiorstwa w programach badawczo-rozwojowych KE w ostatnich 20-tu latach.

Nasze kompetencje

xxx

Biometria

System identyfikacji w oparciu o biometrię chodu i cechy antropometryczne, System identyfikacji w oparciu o układ żył dłoni i odciski palców, Algorytmy fuzji danych z kilku modalności biometrycznych.

CBRN

System elektroniczny posiadający funkcjonalność przetwarzania danych z heterogenicznych sensorów, Algorytmy optymalizacji sieci sensorów CBRN dla różnych strategii pokrycia, Kontroler sieci sensorów CBRN.

Cyberbezpieczeństwo

Wykrywanie, monitorowanie i szacowanie podatności, Zarządzanie ryzykiem, modelowanie sieci i zachowań użytkownika, Ochrona prywatności, Wykrywanie cyberataków w aplikacjach.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

Detekcja anomalii w oparciu o metody uczenia maszynowego, Rozpoznawanie wzorców, Korelacja danych i informacji.

Przemysł 4.0

Oprogramowanie wspierające zarządzanie produkcją, Oprogramowanie wspierające zarządzanie magazynem, Integracja z Internetem Rzeczy i robotami, Wizualizacje dla decydentów.

eZdrowie

Systemy wspierające zdalną opiekę i rehabilitację, Aplikacja dla kobiet w ciąży, Personalizowane usługi dla osób starszych, System wspierający zarządzanie lekami w placówkach opiekuńczych

Sensory i sieci sensorowe

Opracowywanie sensorów (akustycznych, sejsmicznych, detekcji ruchu w oparciu o PIR), Sieci sensorów działające w oparciu o kontroler sieciowy i komunikację XBee/LoRa/WiFi, System zarządzania siecią sensorów, Algorytmy optymalizacji sieci sensorów.

Sieci telekomunikacyjne i informatyczne

Oprogramowanie do zarządzania sieciami dla dedykowanych protokołów, Optymalizacja transmisji wideo, 5G w obszarze publicznego bezpieczeństwa i eZdrowia, Projektowanie i analiza sieci dla służb kryzysowych, Sieci wykorzystujące platformy bezzałogowe, Sieci działające w oparciu o Delay Tolerant Networking, Symulacje protokołów, sieci i systemów

Zarządzanie kryzysowe

Wspomaganie decyzji w zarządzaniu kryzysowym,  Symulacja katastrof, m.in. efekty kaskadowe, Modelowanie, testowanie i walidacja procedur, Serious gaming w szkoleniach dot. podejmowania decyzji, Narzędzie do wspomagania prowadzenia obserwacji podczas testów i demonstracji (OST), Rozwiązanie wspierające szkolenia w podejmowaniu decyzji (PROCEED)

ROZWIĄZANIA

Innowacyjne rozwiązania opracowane w projektach badawczo-rozwojowych


xxx

PROCEED

Narzędzie (gra w oparciu o role) do szkolenia w podejmowaniu decyzji w obszarze zarządzania kryzysowego.

OST – Observer Support Tool

Aplikacja wspomagająca prowadzenie demonstracji i pilotów; pozwala obserwatorom (i ewaluatorom) w ocenie eksperymentów.

PROTECT

System rozpoznający osoby w oparciu o wybrane cechy biometryczne.

EU-SENSE

System do wykrywania zagrożeń chemicznych.

Sensory i sieci sensorowe

Projektowanie i wytwarzanie dedykowanych sensorów i sieci sensorowych.

C-SHIELD

Ulepszony system wykrywania i identyfikacji substancji chemicznych

Nasze Projekty

xxx

Komisja Europejska

Secure and Seamless Edge-to-Cloud Analytics

European System for Improved Radiological Hazard Detection and Identification

End-to-end Security of the Digital Single Market’s E-commerce and Delivery Service Ecosystem

Data-driven decision-support to increase energy eficiency through renovation in European building

fAcilitating Public & Private secuRity operAtors to mitigate terrorIsm Scenarios against soft targEts

Strengthening a comprehensive approach to preventing and counteracting radicalisation based on a universal evIdeNce-based moDEl for Evaluation of raDicalisation prevention and mitigation

Sustainable Autonomy and Resilience for LEAs using AI against High priority Threats

Development of Software Defined Mobile Ad-hoc Tactical Network Devices and Testbed

European Sensor System for CBRN Applications (as coordinator)

Security of Air Transport Infrastructure of Europe

Multimedia Analysis and Correlation Engine for Organised Crime Prevention and Investigation

Through-foliage detection, including in the outermost regions of the EU

DAnube river region Resillience Exchange network

Proactive Risk Management through Improved Cyber Situational Awareness

Pervasive and UseR Focused BiomeTrics BordEr ProjeCT

Modelling the PRocesses leading to Organised crime and TerrOrist Networks

Climate Resilient Cities and Infrastructures

Building Resilience Against Violent Extremism and Polarisation

Special projects for advanced research and technology in Europe

Secure Intelligent Methods for Advanced RecoGnition of malware and stegomalware

Quality-Aware Rapid Software Development

Context-Aware Video Controller for autonomous transport and security monitoring (project in open call to H2020 5GINFIRE project)

Prediction and Visual Intelligence for Security Information

Secure Intelligent Methods for Advanced Recognition of Malware and Stegomalware

Comprehensive Approach to cyber roadMap coordINation and develOpment (as co-ordinator)

Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience

PREparing for the Domino effect in Crisis siTuations

A harmonized, modular reference system for all European automatic border crossing points

Best practice Enhancers for Security in Urban Regions

Transportable Autonomous patrol for Land bOrder Surveillance

Autonomous Surveillance in Public Transport Infrastructure Systems

Future Internet Social and Technological Alignment Research

Design And Versatile Implementation of Non-binary wireless Communications based on Innovative LDPC codes

Communications for Challenged Areas: Architecture, Test beds and Innovative Alliances

Europejska Agencja Obrony

Software Defined Tactical and Theatre Network

Asymmetric Threat Environment Analysis

Acoustic Urban Threat Detector for Improved Surveillance Capabilities

CApability study to investigate the essential man-machine Relationship for improved Decision making IN urbAn miLitary operations

Smart Information for Mission Success 

Fusion for CBRN Sensor Information in Tactical Networks

Tactical Service Oriented Architecture

Generic Open Soldier System Reference Architecture

Unattended Ground Sensor Networks for Large Area Surveillance

napisz do nas

Pozwól nam usprawnić Twój biznes


Masz pytania do Nas? Chcesz z nami współpracować?

Marketing i sprzedaż:
Sekretariat:

  ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

  Dane rejestracyjne spółki


  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000186080

  NIP: 781-10-19-801
  REGON: 630400909

  Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

  Usługi


  Java Spring

  React.js

  Node.js

  Android

  React Native

  Architektura IT

  Modelowanie procesów

  Projektowanie UX/UI

  Biometria

  Sensory CBRN

  Sieci sensorów

  Detekcja obiektów

  Copyright © 2021 ITTI Sp. z o.o. Polityka Prywatności