System wsparcia procesów magazynowo-produkcyjnych 

Sign Up Now
Take a Tour

CONTRA

System magazynowo-produkcyjny

Rozwijamy i wdrażamy autorski system CONTRA wspierający procesy biznesowe służące realizacji zamówień klienta, szczególnie związane z przepływami produkcyjnymi i zarządzaniem magazynem. CONTRA umożliwia monitorowanie i analizowanie danych dotyczących przebiegu procesów oraz ich efektywności na każdym etapie.

Obsługa klienta
 • Zarządzanie i monitorowanie zleceń klienta,

 • Planowanie i obsługa zleceń zakupowych,

 • Ewidencja kontrahentów i dostawców,

 • Zarządzanie katalogiem produktów,

 • Integracja z systemami klasy ERP.  

Produkcja
 • Generowanie  zleceń produkcyjnych,

 • Planowanie i harmonogramowanie produkcji,

 • Monitorowanie i raportowanie produkcji,

 • Wykorzystanie technologii i receptur,

 • Analiza wydajności pracowników i maszyn.

Magazyn
 • Zarządzanie rezerwacjami,

 • Obsługa zleceń przyjęć, kompletacji i wydań,

 • Planowanie i monitorowanie pracy,

 • Analiza wydajności i generowanie zestawień,

 • Lokalizacje i kontrolowanie stanów magazynowych.

Rozbudowane obiekty biznesowe

System CONTRA zapewnia obsługę wielu typowych dla przedsiębiorstw magazynowo-produkcyjnych obiektów biznesowych i dokmentów jak np. zlecenia klienta, rezerwacji, wydania, przyjęcia, zadania magzynowe, produkcyjne itp.  

Obsługa klienta / Magazyn / Produkcja

Wygodne monitorowanie zleceń

System CONTRA zapewnia mechanizm monitorowania realizacji procesów magazynowo-produkcyjnych na każdym etapie ich obsługi dzięki automatycznej zmianie statusów obiektów bizneoswych (zleceń, zadań, zdarzeń)

WMS / Magazyn

Osobiste terminale magazynowe Android

Wyszukiwanie

Znajdź towar w magazynie lub przeszukuj zawartość danej lokalizacji.

Relokacja

Raportuj zmianę położenia towaru w magazynie.

Przyjęcia

Przyjmuj towar na magazyn z dostawy awizowanej lub nieawizowanej.

Inwentaryzacja

Sprawdzaj i raportuj stany magazynowe towaru w danej lokalizacji. 

MES / Produkcja

Raportowanie produkcji

System CONTRA zapewnia mechanizm monitorowania realizacji procesów magazynowo-produkcyjnych na każdym etapie ich obsługi dzięki wbudowanemu automatycznej zmianie statusów obiektów bizneoswych (zleceń, zadań, zdarzeń)

rezultaty

Efekty wdrożenia systemu Contra


Contra jest systemem modułowym o charakterze dedykowanym przystosowanym do zróżnicowanych procesów produkcyjnych i magazynowych w przedsiębiorstwie.

Produkcja

 • Bieżąca kontrola nad realizacją zlecenia produkcyjnego,

 • Wygodne planowanie i harmonogramowania zleceń produkcyjnych,

 • Monitorowanie wydajności pracy pracowników oraz maszyn,

 • Śledzenie zużycia surowca  i odpadu,

 • Generowanie przejrzystych zestawień dla pracowników i maszyn.

Magazyn

 • Bieżąca weryfikacja stanów magazynowych,

 • Skrócenie czasu realizacji przyjęć i wydań oraz inwentaryzacji,

 • Łatwiejsza i szybsza obsługa operacji magazynowych,

 • Minimalizacja błędów kompletacji, przyjęć i wydań,

 • Sprawniejsza identyfikacja i lokalizacja konkretnych produktów.

Moduły Contra

Contra jest systemem modułowym o charakterze dedykowanym przystosowanym do zróżnicowanych procesów produkcyjnych i magazynowych w przedsiębiorstwie.

Zlecenia Klienta

Zarządzaj zleceniami klienta – monitoruj status realizacji każdej pozycji

Kontrahenci

Dodawaj nowych klientów i dostawców, na bieżąco aktualizuj informacje o nich

Katalog produktów

Stwórz listę produktów dostosowaną do swojej działalności

Magazyn

Dowolnie zarządzaj rezerwacjami na produkty, nie zapominaj o przyjęciach i wydaniach

Zlecenia produkcyjne

Stwórz i obserwuj etapy realizacji swojego zlecenia produkcyjnego

Plan produkcji

Zaplanuj produkcję i monitoruj efekty planu

Magazyn egzemplarzy

Wiedz, ile masz produktów w magazynie – z podziałem na konkretną liczbę egzemplarzy

Administracja

Zarządzaj kontami użytkowników, dodawaj i edytuj uprawnienia

Twój moduł?

Brakuje Ci jakiejś/dodatkowej funkcji systemu? Żaden problem – możemy stworzyć ją dla Ciebie!

Magazyn, produkcja i zlecenia

CONTRA jest systemem wspierającym procesy biznesowe służące realizacji zamówień klienta, szczególnie związane z przepływami produkcyjnymi i zarządzaniem magazynem.

Umożliwia monitorowanie i analizowanie danych dotyczących przebiegu procesów, ich efektywności oraz rozliczeń na każdym etapie procesu.

MAGAZYN

Procesy produkcyjne i magazynowe


System Contra zapewnia obsługę dla wielu typowych procesów produkcyjno-magazynowych w przedsiębiorstwie takich jak np. zlecenia klienta, rezerwacji, wydania, przyjęcia, zadania magazynowe czy produkcyjne. 

MAGAZYN

Wygodne monitorowanie zleceń


System Contra dzięki automatycznej zmianie statusów zleceń i zadań zapewnia monitorowanie realizacji procesów magazynowych i produkcyjnych na każdym etapie ich obsługi.

MAGAZYN

Mobilna aplikacja magazynowa


Wyszukiwanie

Znajdź towar w magazynie lub przeszukuj zawartość danej lokalizacji

Relokacja

Raportuj zmianę położenia towaru w magazynie

Przyjęcia

Przyjmuj towar na magazyn z dostawy awizowanej lub nieawizowanej

Inwentaryzacja

Sprawdzaj i raportuj stany magazynowe towaru w danej lokalizacji

PRODUKCJA

Mobilna aplikacja produkcyjna


Raportowanie zadań

Raportuj wykonanie zadania produkcyjnego

Odpad

Raportuj odpady wejścia i wyjścia z produkcji

Przerwy i awarie

Dodaj przerwę lub awarię maszyny wraz z ich przyczyną

Rysunki

Zobacz rysunek techniczny do zadania produkcyjnego

Pytania?

Dowiedz się więcej


Szybkie odpowiedzi na Wasze pytania

Ile kosztuje system Contra?

Cena systemu Contra uzależniona jest od liczby i skomplikowania modułów potrzebnych Twojej firmie. Umów się na bezpłatne spotkanie a powiemy Ci, ile system może Cię kosztować.

Jakie są wymagania na system Contra?

Do działania systemu Contry potrzebujesz serwera fizycznego w Twojej firmie lub rozwiązania chmurowego. Nie wiesz która wersja będzie dla Ciebie lepsza? Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie najlepsze dla Twojej firmy.

Jak wygląda wdrożenie systemu Contra?

System Contra wdrażamy u klienta etapami. Zaczynamy od pogłębionej analizy przedwdrożeniowej, następnie specyfikujemy zakres, implementujemy i wdrażamy oprogramowanie zgodnie z podejściem zwinnym Agile (krok po kroku). Po uruchomieniu całego systemu u Klienta zapewniamy opiekę powdrożeniową. Klient ma możliwość zapoznania się z systemem i zgłaszać swoje uwagi na każdym etapie wdrożenia.

Ile trwa wdrożenie systemu Contra?

Czas wdrożenia zależy od liczby i skomplikowania modułów potrzebnych Twojej firmie. Umów się na bezpłatne spotkanie a powiemy Ci ile trwać będzie wdrożenie systemu w Twojej firmie.

Czy system Contra nadaje się do moich potrzeb?

Zdarzają Ci się błędy i pomyłki w wydaniach i przyjęciach na magazyn? Szukasz czegoś w magazynie bardzo długo i nie możesz znaleźć? Masz problem z zaplanowaniem i harmonogramem produkcji? Nie wiesz na jakim etapie jest dane Zlecenie Klienta? Contra rozwiąże te i nie tylko te problemy w Twojej firmie.

KONTAKT

Pozwól nam usprawnić Twój biznes


Masz pytania do Nas? Chcesz z nami współpracować?

Marketing i sprzedaż:
Sekretariat:

  ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

  Dane rejestracyjne spółki


  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000186080

  NIP: 781-10-19-801
  REGON: 630400909

  Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

  Usługi


  Java Spring

  React.js

  Node.js

  Android

  React Native

  Architektura IT

  Modelowanie procesów

  Projektowanie UX/UI

  Biometria

  Sensory CBRN

  Sieci sensorów

  Detekcja obiektów

  Copyright © 2021 ITTI Sp. z o.o. Polityka Prywatności