Atena zapewnia kompleksowe podejście do zarządzania testami automatycznymi w zakresie

 • Intuicyjnego budowania i wykonywania testów
 • Debugowania sekwencji testowych
 • Raportowania wyników testów
Korzyści
Przykład użycia
Kontakt

Atena zapewnia kompleksowe podejście do zarządzania testami automatycznymi


Contra is a modular and dedicated system adapted to the diverse production and warehouse processes in the enterprises.

Intuicyjnego budowania i wykonywania testów
Debugowania sekwencji testowych
Raportowania wyników wykonany testów

Korzyści z wdrożenia systemu Atena

Zapoznaj się z efektami wdrożenia systemu do zarządzania testami Atena!

Obniżenie kosztów wykonywania testów

Twoje testy będą wykonywane dużo szybciej niż dotychczas. Dzięki temu automatycznie zmniejszą się Twoje koszty związane z testowaniem, ponieważ w proces testowy zaangażowanych będzie mniej osób.

Niepotrzebna wiedza programistyczna

Testy może przygotować i przeprowadzać każdy – nie potrzebujesz już osoby technicznej o zaawansowanych kompetencjach do ich tworzenia.

Podniesienie jakości sekwencji testowych

Możesz przeprowadzić więcej testów niż wcześniej, nie tracąc przy tym na ich jakości i minimalizując możliwość wystąpienia błędu ludzkiego.

Redukcja błędów w trakcie testów

Każda wykonana przez Ciebie procedura testowa może być poddana debugowaniu, co umożliwia redukcję liczby błędów i przy kolejnej próbie wykonania testu, zaoszczędzi Twój czas. 

Automatyzacja i ujednolicenie procesu testowania

Atena pomoże Ci ustandaryzować testy eksportując przy tym raporty z ich wykonania w jednolitym formacie.

Minimalizacja ryzyka operacyjnego

W Twoje testy zaangażowanych może być jednocześnie wielu użytkowników, co pozwala na elastyczną pracę zespołu odpowiedzialnego za testy.

Magazyn, produkcja i zlecenia

CONTRA jest systemem wspierającym procesy biznesowe służące realizacji zamówień klienta, szczególnie związane z przepływami produkcyjnymi i zarządzaniem magazynem.

Umożliwia monitorowanie i analizowanie danych dotyczących przebiegu procesów, ich efektywności oraz rozliczeń na każdym etapie procesu.

Funkcjonalności

Poznaj nasz system


TESTY

Budowanie i edycja testów


W intuicyjnym i przyjaznym edytorze graficznym budujesz i edytujesz procedurę testową metodą drag & drop. 

RAPORTY

Generowanie raportów


Po każdym uruchomieniu procedury poznasz wynik testu i jego poszczególnych kroków. Raport możesz wyeksportować w najbardziej popularnych formatach, takich jak: XML, PDF czy DOC.

DEBUG

Debugowanie testów


Każdą sekwencję testową możesz poddać debugowaniu. Jeśli test zakończy się negatywnie, możesz sprawdzić dlaczego i krok po kroku usunąć ewentualne błędy.

UŻYTKOWNICY

Współpraca wielu użytkowników


Testy możesz tworzyć przy współpracy innych osób – w każdym momencie możesz zaimportować bądź wyeksportować daną sekwencję testową.

URZĄDZENIA

Integracja z urządzeniami


Stworzymy dla Ciebie sterownik  tzw. driver, który pozwoli Ci zintegrować się z Twoim urządzeniem bądź grupą urządzeń – wspólnie wybierzemy, w jaki sposób się z nim skomunikować. Teraz będziesz mógł pobierać i analizować wszystkie niezbędne dane pochodzące z Twojego urządzenia. 

STANDARD ISO

Pełna zgodność ze standardem ISO


Atena jest w pełni zgodna ze standardem ISO 13209 (OTX), a także ze standardem SSM i  formatem zapisu danych XML. Zapewniamy Ci otwartość, jednolitość i spójność podczas przeprowadzania testów.

przykład

Przykład użycia


Zobacz, w jaki sposób Atena testuje działanie robota!

napisz do nas

Pozwól nam usprawnić Twój biznes


Masz pytania do Nas? Chcesz z nami współpracować?

Marketing i sprzedaż:
Sekretariat:

  ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

  Dane rejestracyjne spółki


  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000186080

  NIP: 781-10-19-801
  REGON: 630400909

  Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

  Usługi


  Java Spring

  React.js

  Node.js

  Android

  React Native

  Architektura IT

  Modelowanie procesów

  Projektowanie UX/UI

  Biometria

  Sensory CBRN

  Sieci sensorów

  Detekcja obiektów

  Copyright © 2021 iTTi Sp. z o.o. Polityka Prywatności